1234

Bývalá židovská synagoga

Bývalá židovská synagoga a městská věž

Ve zdech jindřichohradeckých domů jsou vryty momenty spjaté s osudy jejich obyvatel. S velkou úctou vám při dalších jindřichohradeckých procházkách představujeme bývalou židovskou synagogu čp. 188/I. Seznamte se s historií židovských obyvatel našeho města. 

Architektura

Patrový nárožní dům o čtyřech osách do každé ulice. Průčelí jsou klasicistní, členěna pilastry s plastickými hlavicemi, okna mají stuhové šambrány. Vnitřní prostory jsou zčásti klenuté, vícekrát přestavované, měnil se i vstup. Původně se do domu vcházelo od jihu. Na severní straně k domu přiléhá stavba bývalé synagogy, dnes kaple Církve československé husitské. Průčelí je ze šedesátých let devatenáctého století a je eklektické. Kombinuje románský obloučkový vlys a gotizující okna. Kruchta z roku 1867 i klenba kaple jsou dřevěné. Celá synagoga pochází zřejmě z doby krátce před rokem 1867, protože v letech 1803-1867 stála na místě vyhořelé synagogy stavba mnohem menší a mapa stabilního katastru (1828) dokládá, že velká část pozemku nebyla tehdy zastavěna.

Historie

Židé přišli do Jindřichova Hradce za Oldřicha z Hradce v roce 1294. Až do husitských válek byli jediní, kdo směli půjčovat peníze na úrok. Museli bydlet odděleně od ostatního obyvatelstva - nejinak tomu bylo i v Jindřichově Hradci. Dům 188/I se nacházel v bývalém židovském ghettu, v roce 1770 byl přeměněn na synagogu, obnoven po požáru v roce 1801 a v roce 1867 novostavbou rozšířen o židovskou školu. Židovský hřbitov se nachází na „Pejčochu“, vedle sídliště Hvězdárna. Před 2. světovou válkou žilo ve městě 234 osob židovského vyznání. V roce 1942 byli hradečtí Židé odvezeni do Terezína, v synagoze byl sklad jejich nacisty zabaveného majetku; 126 hradeckých občanů židovského původu se stalo obětí holocaustu. V roce 1952 se stala synagoga, vedena jako kulturní památka ČR, modlitebnou Církve československé husitské.


Vytvořeno 7.4.2021 11:40:59 | přečteno 1597x | eliska.cermakova
load