1234

Bývalé c. k. hejtmanství

Budova bývalého c.k. hejtmanství
Ve zdech jindřichohradeckých domů jsou vryty momenty spjaté s osudy jejich obyvatel. Při vašich procházkách městem míjíte takových domů spousty a mnohdy málokdo z vás tuší, co se za jejich zdmi skrývá za stopy minulosti, kterou zanechal ať už člověk zcela obyčejný nebo osobnost kulturně, politicky či jinak významná.  Kdyby tak jindřichohradecké domy mohly vyprávět! Jistě by leccos návštěvníkům s otevřeným srdcem alespoň našeptaly. Pokusíme se vám to po částech zprostředkovaně povědět alespoň my. Tentokrát si představíme bývalé c. k. hejtmanství čp. 147/II - budovu městského úřadu v Husových sadech.


Architektura

Nárožní budova o sedmi a devíti okenních osách, dvoupatrová se zvýšeným přízemím a suterénem. Eklektická novostavba ve změněných uličních čárách z roku 1902. Nároží je zvýrazněno rizality a věžičkou s bání. Vstup z ulice Janderovy má portikus, nesený čtyřmi atlanty. Portikus přechází v arkýř, na kterém je v druhém patře balkon. Suterén a přízemí je bosováno, patra mají pilastry, kordonové římsy profilované a hlavni římsu na konzolách. Okna mají šambrány a podokenní i nadokenní římsy. Parapety mají v přízemí festony, v patře balustrády a ve druhém patře průběžnou podokenní římsu a geometricky ornament. Ze střechy vybíhá hřebenová atika s ozdobnou mříží, jejímž původním účelem bylo zakrytí a statické zpevnění řady komínů, dnes nepoužívaných. Zakrytí atlantů skleněnou stříškou, inspirované atikovou mříží, je zcela novodobé.

Historie

Budova byla postavena v roce 1902 jako Jednota Záložna. Pozornost upoutají čtyři postavy Atlasů nad vchodem, připomínající řecké bájesloví, v němž obr Atlas za trest nese na svých bedrech nebeskou klenbu. Za Rakouska-Uherska zde sídlilo od roku 1905 okresní hejtmanství. Za 2. světové války zde bylo školící středisko NSDAP, v květnu 1942 zde byla zřízena služebna krajského vedení NSDAP. Po 2. světové válce sloužila budova několik desítek let tehdejšímu okresnímu národnímu výboru. V současnosti jedna ze dvou hlavních objektů úřadoven městského úřadu. Před budovou byla kamenná kašna, jejíž součástí byl dlouhá léta kamenný sloup z městského pranýře. V roce 1925 byla kašna rozebrána a kamenný sloup přemístěn do muzea, kde tvořil střed nově vybudované kašny. Ta byla v osmdesátých letech 20. století odstraněna a nahrazena bronzovou sochou ženy - Nežárky. Pranýř je nyní umístěn v lapidáriu muzea.

Bývalé c.k. hejtmanství

Budova bývalého c.k. hejtmanství

Budova bývalého c.k. hejtmanství

 
Budova bývalého c.k. hejtmanství

Budova bývalého c.k. hejtmanství

 
Budova bývalého c.k. hejtmanství

Budova bývalého c.k. hejtmanství

 
Budova bývalého c.k. hejtmanství

Budova bývalého c.k. hejtmanství

 
Budova bývalého c.k. hejtmanství

Budova bývalého c.k. hejtmanství

 
 
Vytvořeno 26.3.2021 12:53:24 | přečteno 982x | eliska.cermakova
load