1234

Gymnázium Vítězslava Nováka

Gymnázium Vítězslava Nováka

Ve zdech jindřichohradeckých domů jsou vryty momenty spjaté s osudy jejich obyvatel. Při vašich procházkách městem míjíte takových domů spousty a mnohdy málokdo z vás tuší, co se za jejich zdmi skrývá za stopy minulosti, kterou zanechal ať už člověk zcela obyčejný nebo osobnost kulturně, politicky či jinak významná.  Kdyby tak jindřichohradecké domy mohly vyprávět! Jistě by leccos návštěvníkům s otevřeným srdcem alespoň našeptaly. Pokusíme se vám to po částech zprostředkovaně povědět alespoň my. . Vydejme se na procházku a pojďme si připomenout budovu Gymnázia Vítězslava Nováka čp. 333/II.

Architektura

Postaveno podle projektu významného českého architekta Bedřicha Bendelmayera (1872-1932) v letech 1921-1923 ve stylu individualistické moderny až eklektismu. Výtah a půdní vestavba je až z našeho století. Stavba je členěna do několika křídel s valbovými střechami. Křídla jsou většinou učebnové dvojtrakty. Nejvýraznější je vstupní průčelí do ulice Husovy. Vstupní část je dvoupatrová s vysokou mansardovou střechou, která zakrývá další patro, po pravé straně je drobnější obytná část s arkýřem a valbovou střechou s volskými oky a nalevo nižší křídlo s obdobně zastřešenou tělocvičnou. Hlavní průčelí má sedm okenních os, z nichž prostřední je zvýrazněna širšími okny, v patře je okno půlkruhově zaklenuto. Vede na segmentový balkon nad hlavním vstupem. Portál je zapuštěný, lemovaný historizujícími polosloupy. Fasády jsou členěny šambránami a římsami, v druhem patře i pilastry. Hlavní římsa má výrazné mutuli (tenké deskové konzoly nad vlysem) bez kapek. Za vstupem je schodišťová hala se schodištěm do pater. Pozemek školy je ohrazen plotem, jehož geometrické dřevěné výplně dobře koresponduji se stylem budovy. Pozemek gymnázia je situován do klidné polohy mezi dva městské parky.

Historie

Vyučování v této budově bylo zahájeno 1. 9. 1923 zásluhou tehdejšího ředitele Ferdinanda Hoffmeistera. Byla postavena nákladem téměř 7 mil. Kč československou vládou, pozemek bývalý sad - darovalo město. V roce 1940 musela být budova uvolněna Němcům, studenti museli dojíždět do poměrně vzdálené Soběslavi. Mezi jeho významné „novodobé“ absolventy patřil především hudební skladatel, klavírista, ale i horolezec Vitězslav Novák (1870-1949), autor „Jihočeské suity“, oper „Zvíkovský rarášek“ či „Lucerna“, ale i jeho koníčkem inspirované symfonické básně „V Tatrách“ - abychom připomněli alespoň zlomek jeho děl. Mezi další absolventy patřil např. operní pěvec Karel Bermann, herec Zdeněk Kryzánek, hudební skladatel Viktor Kalabis, jeden ze zakladatelů mezinárodní soutěže mladých hudebníků Concertino Praga.


Gymnázium Vítězslava Nováka

Gymnázium Vítězslava Nováka

Gymnázium Vítězslava Nováka

 
Gymnázium Vítězslava Nováka

Gymnázium Vítězslava Nováka

 
Gymnázium Vítězslava Nováka

Gymnázium Vítězslava Nováka

 
Gymnázium Vítězslava Nováka

Gymnázium Vítězslava Nováka

 
 
Vytvořeno 7.4.2021 11:46:17 | přečteno 927x | eliska.cermakova
load