1234

Kostel sv. Jana Křtitele

Klášter Rajský dvůr a kostel sv. Jana Křtitele

Ve zdech jindřichohradeckých domů jsou vryty momenty spjaté s osudy jejich obyvatel. Při vašich procházkách městem míjíte takových domů spousty a mnohdy málokdo z vás tuší, co se za jejich zdmi skrývá za stopy minulosti, kterou zanechal ať už člověk zcela obyčejný nebo osobnost kulturně, politicky či jinak významná.  Kdyby tak jindřichohradecké domy mohly vyprávět! Jistě by leccos návštěvníkům s otevřeným srdcem alespoň našeptaly. Pokusíme se vám to po částech zprostředkovaně povědět alespoň my. Dnes to vezmeme ke kostelu sv. Jana Křtitele v samotném historickém centru města.

Architektura

Klášter je složitý soubor budov, patří mezi nejvýznamnější gotické památky ve městě. Kostel svatého Jana Křtitele byl založen již ve 13. století a z té doby pocházejí některé sloupy. Kostel měl být původně trojlodní, postavena byla jen střední a jižní loď. Vysoký a dlouhý presbytář je z počátku 14. století. Fasády, omítnuté ostrou gotickou omítkou, jsou členěny jen opěráky, gotickými kružbovými okny a kamennými portály. Štít je trojúhelný, goticky. Ve štítové zdi je velké gotické okno a profilovaný kamenný vstupní portál. Loď je vyzdobena vzácnými freskami z poloviny 14. století. Ty se dochovaly, jen zčásti jsou narušeny hvězdicovou klenbou, která v 15. století nahradila původní plochý strop. Na jižní straně presbytáře je kaple svatého Mikuláše, klenuta na střední sloup. Kostel svatého Jana Křtitele patří k nejhodnotnějším stavebním památkám jižních Čech. Křídla kláštera kolem rajského dvora jsou zaklenuta žebrovými klenbami z 15. století. Křížová chodba je pokryta několika vrstvami gotických maleb. Západní křídlo bylo později přestavěno na trojlodní renesanční prostor s toskánskými sloupy. Jeho fasáda je hladká s minimálním členěním. Její výtvarný účinek je dán převážně proporcemi oken.

Při východním křídle je barokní kaple klenutá plackami. K východnímu křídlu se připojuje bývalá kapitulní síň (později tzv. Soukenická kaple), stavěna ve slohu vrcholné gotiky kolem roku 1375. Její klenba se nedochovala; po požáru roku 1801 byla nahrazena cihlovou klenbou. Ve dvoře je ještě samostatné přízemní staveni, hodnotné klenutými prostory. Bývalo součástí kláštera. Na snímku vidíme zcela vlevo pětiboký chór kaple svatého Mikuláše, dále pětiboký chór kostela sv. Jana Křtitele se dvěma opěráky, další dvě okna vedou do sakristie. Velké půlkruhové zaklenuté okno zhruba uprostřed patří Soukenické kapli. Tmavší barokní průčelí s okosenými nárožími je špitální kaple Nanebevzetí Panny Marie. Má vlastní sakristii, což je drobný bílý přístavek zcela vpravo.

Historie

Gotický kostel vznikl na místě původní románské svatyně. Stavba, spojena je s přítomností řádu německých rytířů, stavba probíhala mnoho let, od první třetiny 13. století do první poloviny 14. století. Malířská výzdoba patří k nejvýznamnějším souborům středověké malby u nás. Na počátku 14. století panem Oldřichem z Hradce byli pozváni minorité zde vybudují klášter, v roce 1564 odcházejí do Jihlavy, po nich kostel spravují němečtí luteráni, následně jezuité. Při klášteře byla zřízena škola, původně v přilehlém domku, v níž se učilo mnoho synků hradeckých měšťanů především latině, náboženství, zpěvu, rétorice a bohosloví. Učil se zde i reformátor Tomáš Štítný ze Štítného (asi 1333-1401), jehož slova, že „ne obecný lid pro pána, ale pán pro obecný lid jest ustanoven“, mají trvalou platnost.

Po odchodu minoritů dochází k rozšíření kláštera o další trakt. Jáchym z Hradce zde zřizuje tzv. špital, v němž mělo doživotní zaopatřeni 20 zchudlých měšťanek a měšťanů. Byl to zřejmě nejstarší sociální ústav v habsburské monarchii. Jeho „klienti“ nosili při slavnostních příležitostech oděv v modro-žlutých barvách pánů z Hradce. Špital štědře podporovali jak páni z Hradce, tak i následně Slavatové a Černínové. Ústav byl zrušen teprve v r. 1943 německými okupanty. Od roku 1952 zde působila charita, později zde byla turistická ubytovna, sklad, zvláštní škola a knihovna. V současnosti je součástí hradeckého muzea, slouží k přednáškové a výstavní činnosti, kostel sv. Jana Křtitele i jako koncertní síň.


Klášter a kostel sv. Jana Křtitele

Klášter Rajský dvůr a kostel sv. Jana Křtitele

Klášter Rajský dvůr a kostel sv. Jana Křtitele

 
Klášter Rajský dvůr

Klášter Rajský dvůr

 
Klášter Rajský dvůr a kostel sv. Jana Křtitele

Klášter Rajský dvůr a kostel sv. Jana Křtitele

 
Muzeum Jindřichohradecka

Muzeum Jindřichohradecka

 
 
Vytvořeno 7.4.2021 11:23:34 | přečteno 1052x | eliska.cermakova
load