1234

Dokumenty a formuláře

Dokumenty a formuláře Odboru finančního.

Poplatek za komunální odpad

  • Oznámení plátce poplatku ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
  • Prohlášení vlastníka (vlastníků) stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů ikona souboruDOC, ikona souboruPDF

Poplatek ze psů

  • Přiznání k poplatku ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
  • Odhlášení ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů ikona souboruDOC, ikona souboruPDF

Poplatek za užívání veřejného prostranství

  • Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství ikona souboruDOCikona souboruPDF
  • Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství ikona souboruDOC, ikona souboruPDF

Poplatek z pobytu

  • Registrace k místnímu poplatku z pobytu ikona souboruDOCikona souboruPDF
  • Pololetní vyúčtování poplatku z pobytu ikona souboruDOCikona souboruPDF
load