1234

Dokumenty a formuláře

Dokumenty a formuláře Odboru správy majetku města.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruCeník pro stanovení jednorázové úplaty za omezení vlastnického práva k nemovitostem
Ceník pro stanovení jednorázové úplaty za omezení vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro rok 2023
546.26 KB .pdf
ikona souboruHarmonogram svozu VOK 2023108.78 KB .pdf
ikona souboruPodklad pro stanovení jednorázové úplaty za omezení vlastnického práva k nemovitostem
Podklad pro stanovení jednorázové úplaty za omezení vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro rok 2022
17.83 KB .xlsx
ikona souboruPožadavky na opravu
Požadavky na opravu komunikací (vozovek a chodníků) a ostatních pozemků, po opravách, uložení apod. inženýrských sítí do pozemků města Jindřichův Hradec
568.26 KB .pdf
ikona souboruSazby nájemného a pachtovného uplatňované městem J. Hradec pro rok 2023704.84 KB .pdf
ikona souboruSouhlas s použitím osobních údajů95.3 KB .pdf
ikona souboruSouhlas s použitím osobních údajů13.17 KB .docx
ikona souboruVýzva k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti158.16 KB .pdf
ikona souboruVýzva k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti23.56 KB .docx
ikona souboruVzorová kupní smlouva180.03 KB .pdf
ikona souboruVzorová kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti184.36 KB .pdf
ikona souboruVzorová smlouva o nájmu pozemku130.17 KB .pdf
ikona souboruVzorová smlouva o pachtu pozemku132.31 KB .pdf
ikona souboruVzorová smlouva o pachtu zemědělského pozemku172.17 KB .pdf
ikona souboruVzorová smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti888.66 KB .pdf
ikona souboruVzorová smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, plyn983.83 KB .pdf
ikona souboruVzorová smlouva o zřízení služebnosti137.5 KB .pdf
ikona souboruŽádost o prodej pozemku, části pozemku188.31 KB .pdf
ikona souboruŽádost o prodej pozemku, části pozemku25.73 KB .docx
ikona souboruŽádost o pronájem pozemku, části pozemku189.39 KB .pdf
ikona souboruŽádost o pronájem pozemku, části pozemku28.64 KB .docx
ikona souboruŽádost o souhlas s opravou nebo rekonstrukcí vodovodní nebo kanalizační přípojky166.36 KB .pdf
ikona souboruŽádost o souhlas s opravou nebo rekonstrukcí vodovodní nebo kanalizační přípojky25.14 KB .docx
ikona souboruŽádost o umožnění uložení inženýrských staveb do pozemků města186.72 KB .pdf
ikona souboruŽádost o umožnění uložení inženýrských staveb do pozemků města79 KB .doc
ikona souboruŽádost o výpůjčku pozemku, části pozemku28.68 KB .docx
ikona souboruŽádost o výpůjčku pozemku, části pozemku189.98 KB .pdf
ikona souboruŽádost o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem149.35 KB .pdf
ikona souboruŽádost o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem23.93 KB .docx
load