1234

Tisková zpráva z rady města 13. června 2022

200827_MHD

Město vypíše nové výběrové řízení na provozovatele MHD. Předchozí výběrové řízení zrušil ÚOHS. Rada města nesouhlasila s nabídkou na odkup areálu na sídlišti U Nádraží ani s její směnou za městské pozemky.  Město podruhé hledá firmu na opravu rozhledny na Rýdově kopci u Děbolína a  rozdělilo dotace na podporu obnovy kulturního dědictví. To jsou témata z posledního jednání rady města. Další informace a podrobnosti si přečtěte v tiskové zprávě. 

Město vypíše nové výběrové řízení na provozovatele MHD. Předchozí výběrové řízení zrušil ÚOHS

Město Jindřichův Hradec vypsalo veřejnou zakázku na provozování MHD v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 loni v červenci. Do vypsaného výběrového řízení se přihlásily dvě firmy - ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. a Autobusy VKJ s.r.o. Komise pro hodnocení nabídek posuzovala obě nabídky podle čtyř vypsaných kritérií, mezi kterými byl kromě ceny také počet ekologicky šetrných vozidel. Jako nejvýhodnější byla posouzena nabídka společnosti Autobusy VKJ s.r.o. Rada města schválila zadání veřejné zakázky s názvem Městská hromadná doprava v Jindřichově Hradci na období 2023 – 2032 zmíněné společnosti za cenu základního dopravního výkonu 46,75 Kč na 1 km bez DPH s tím, že dopravce bude využívat sedm ekologicky šetrných autobusů. Zakázka ale nakonec skončila u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který zakázku zrušil. „Aby bylo možno vypsat nové výběrové řízení na tuto službu, je nutné ještě před tímto vyhlášením veřejné soutěže provést v Úředním věstníku EU oznámení záměru tzv. notifikaci,“ vysvětlil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek. Rada města schválila zveřejnění informace v Úředním věstníku EU. V roce 2022 bude podle platné smlouvy provozovat městskou hromadnou dopravu v Jindřichově Hradci dopravce ČSAD Jindřichův Hradec.

Město podruhé hledá firmu na opravu rozhledny na Rýdově kopci u Děbolína

Do předešlého výběrového řízení na opravu rozhledny se nepřihlásila žádná firma a návrh zadání veřejné zakázky proto rada města zrušila. Teď rada města schválila nový návrh zadání veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je sanace stávajících dřevěných konstrukčních prvků konstrukce rozhledny. Součástí zakázky je odstranění původní povrchové úpravy a částečná výměna degradovaných a rozpraskaných dílů. „K podání nabídky bude osloveno osm firem a zakázka bude zveřejněna na profilu zadavatele. Změna oproti předchozímu vypsání zakázky je v době požadované záruky, ta se z pěti let snížila na dva roky,“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek. Původně se měla rozhledna začít opravovat v polovině července, teď se počítá s pracemi od 1. srpna do 14. listopadu 2022. Po dobu rekonstrukce bude rozhledna uzavřena.

Rada města nesouhlasila s nabídkou na odkup areálu na sídlišti U Nádraží ani s její směnou za městské pozemky

Město Jindřichův Hradec obdrželo od pana Karla Franka nabídku na odkup areál na sídl. U Nádraží na ploše o celkové rozloze 5.995 m². Jedná se o objekt bývalé mateřské školky, včetně příslušných pozemků. V minulosti byl areál využíván pro provoz různých firem, např. čistírna oděvů. V současnosti je část areálu MŠ v severní části již odstraněna. V jižní části areálu je dvoupatrová budova čp. 1302, která prošla rekonstrukcí a je v dobrém technickém stavu, kde je prodejna se vzorkovnou, byt, provozovna lékařských služeb, fitness centrum a kanceláře. Pozemky tvoří jeden funkční celek přibližně obdélníkového tvaru. Majitel ve své žádosti navrhl možnost směny nemovitostí, přičemž by měl zájem o městské pozemky určené územním plánem k bytové výstavbě v místní části Radouňka Kopeček o výměře cca 34 220 m2. Pokud by město přistoupilo na směnu, požaduje pan Frank doplatek ve výši 39.710.200 Kč. Druhou předkládanou možností je pozemky v Radouňce nesměňovat a areál koupit za nabízenou cenu 59.900.000 Kč. Rada města nesouhlasila ani s jednou variantou. Konečné slovo ale budou mít zastupitelé na svém červnovém jednání.

Zbylá část páteřní komunikace na sídlišti Vajgar by se měla opravit na podzim

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky na rekonstrukci páteřní komunikace na sídl. Vajgar v úseku od křižovatky s ulicí Jáchymova (u Slavíkova lesa) po křižovatku s ulicí Na Řečičce. Jedná se o opravu (výměnu) asfaltové obrusné vrstvy komunikace s lokální sanací konstrukční vrstvy a opravu a zřízení nového odvodnění dešťových srážek. Součástí zakázky je i oprava krytu stávajících křižovatek mezi vnitřní a vnější komunikací, obnova stávajícího nebo zřízení nového dopravního značení a případná výměna nebo doplnění betonových obrubníků. Rekonstrukce bude probíhat v termínu od 5. 9. do 18. 11. 2022. Tato oprava naváže na rekonstrukci předchozí části páteřní komunikace, která začne 20. června 2022.

Město rozdělilo dotace na podporu obnovy kulturního dědictví

Do dotačního programu města na podporu obnovy kulturního dědictví bylo doručeno šest žádostí. Rada města schválila poskytnutí 96.000 Kč na restaurování souboru šesti lavic v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Dalším podpořeným projektem je oprava omítek v průjezdu domu čp. 164 na náměstí Míru, na tuto akci město poskytne 74.000 Kč. Na náhradu novodobých vstupních dveří do sklepních prostor za dveře kované u čp. 163 na náměstí Míru bude městem poskytnuto 43.000 Kč. Pro Nemocnici Jindřichův Hradec byla schválena dotace 30.000 Kč na opravu keramické instalace „Kouzelná zahrádka“ v prostoru před poliklinikou. Částkou 27.000 Kč město přispěje na opravu části fasády domu čp. 150 ve Svatojánské ulici. A posledním podpořeným projektem z dotačního programu města na obnovu kulturního dědictví je oprava výplní parteru domu čp. 73 v Klášterské ulici, a to částkou 21.000 Kč.

Město aktualizuje vyhlášku o volném pohybu psů a vylepování plakátů

Vzhledem k tomu, že nejen v místních částech, ale zejména na území města Jindřichova Hradce se některé lokality a  přírodní oblasti  přeměnily na zastavitelné území, na kterém  byly vybudovány nové bytové nebo rodinné domy či prodejny pro obchodní řetězce a vznikly tak zcela nové lokality jako např tzv. obytný soubor Jižní svah, nová prodejna Penny Market na sídlišti Hvězdárna, obchodní zóny na sídl. Vajgar, prodejní prostory na Jiráskově předměstí, je žádoucí, aby volný pohyb psů a nekontrolovaný výlep plakátů  byl regulován i v těchto obydlených nebo jinak zastavěných oblastech. „Cílem je omezit počty případů, kdy zejména volně pobíhající psi znečisťují veřejné prostranství nebo obtěžují další zvířata a kolemjdoucí osoby, a nevhodně umísťované reklamy, plakáty či poutače narušují vzhled a čistotu města,“ řekl starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák. U stávající Obecně závazné vyhlášky č. 1 z roku 2004 také nevyhovují staré mapové podklady, podle kterých se mnohdy velmi složitě definuje hranice území, kde již platí zákaz volného pobíhání psů a vylepování plakátů nebo umísťování reklamních poutačů. Rada města souhlasila s návrhem na přijetí Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 o pravidlech pohybu psů, vylepování a vyvěšování reklam na veřejných prostranstvích s grafickou přílohou, která s větší přesností vymezuje oblasti, kde je vhodné zákazem regulovat výše uvedené nežádoucí činnosti. Obecně závaznou vyhlášku musí ještě schválit zastupitelé.

Jindřichův Hradec se připojí do mezinárodního projektu „Společně za úspěšný cestovní ruch“

Rada města schválila zapojení Jindřichova Hradce do projektu Společně za úspěšný cestovní ruch. S nápadem přišli představitelé partnerského města Dunajská Streda, který je hlavním organizátorem celého projektu. Partnery jsou pak města Györ a Jindřichův Hradec. „Jádro projektu spočívá ve vytvoření putovní venkovní výstavy, která by upozorňovala v slovenském, maďarském, českém a anglickém jazyce na významné turistické cíle v účastnických městech. Ta by tak měla možnost se prezentovat obyvatelům i návštěvníkům všech tří lokalit,“ vysvětlil starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák. Příprava projektu by probíhala v únoru a březnu 2023, jednotlivé výstavy pak v dubnu až červnu, v pořadí Dunajská Streda, Györ a Jindřichův Hradec. Po skončení projektu zůstanou výstavní panely v Dunajské Stredě. Všechny náklady spojené s projektem budou hrazeny z Visegrádského nadačního fondu.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí

Vytvořeno 16.6.2022 14:55:48 | přečteno 1031x | eliska.cermakova
load