1234

Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec

Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec, jehož zřizovatelem je Město Jindřichův Hradec, je účelovým sdružením majetku podle zákona o nadacích a nadačních fondech. V čele nadačního fondu stojí Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města Jindřichův Hradec, jako předseda správní rady.

Nadační fond je zřízen za účelem opatřování a přerozdělování peněžních prostředků pro trvalé zvelebování města Jindřichův Hradec, zachování historických hodnot města a jejich zpřístupňování veřejnosti, rozvoj zdravotnických služeb a sociálních cílů města, realizaci ekologického programu města, propagaci města, ostatní činnosti sloužící rozvoji města, podporu rozvoje mládeže v oblasti vzdělání, kultury a sportu.

Nadační fond vyvíjí svoji činnost na území města Jindřichův Hradec a v jeho bezprostředním okolí. Nadační fond může v případě potřeby naplnění svého účelu realizovat své záměry i mimo Jindřichův Hradec.

Složení správní rady:

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
 předseda
 Ing. Ivo Ježek místopředseda
 Petr Hudler člen
 Mgr. Radek Hrubý člen
 Ing. Ivan Šot člen
 Ing. Josef Nejedlý člen
 Bc. Radim Staněk člen
 Ing. Olga Štíchová člen
 Ing. Bohumil Komínek
 člen

Povinně zveřejňované informace jsou zasílány Krajskému soudu v Českých Budějovicích a jsou dostupné ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin pod spisovou značkou N 70 na portálu www.justice.cz

 ikona souboruStatut nadačního fondu

Výroční zprávy

Vytvořeno 1.7.2011 13:01:06 - aktualizováno 22.11.2022 14:59:49 | přečteno 8173x | Ing. Karolína Bartošková
load