1234

Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
20.5.2022 - 9.6.2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jindřichohradecko Mikroregion Jindřichohradecko dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb.
28556/2022 20.5.2022 - 8.6.2022 Prodej pozemku p.č. 4007/3, obec i k.ú. J. Hradec MěÚ Jindřichův Hradec prodej nemovitostí
DOP/22848/22/KJ 20.5.2022 - 4.6.2022 stanovení PÚP - Nová Bystřice, MK č. 1, oprava místní komunikace ODBOR DOPRAVY opatření obecné povahy
19.5.2022 - 9.6.2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Jindř.Hradec - aukční vyhláška č. CJH/52/2022 - nemovité věci v k.ú. Jindřichův Hradec MěÚ Jindřichův Hradec veřejná vyhláška
19.5.2022 - 7.6.2022 EG.D Brno, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 07.06.2022 od 7:30 do 19:00 Jindřichův Hradec I, II, III a Otín - dle přílohy EG.D Brno, a. s. různé
OKS/28044/22/BK 18.5.2022 - 19.7.2022 Oznámení - potřebný počet podpisů na peticích MěÚ Jindřichův Hradec volby
OKS/28056/22/BK 18.5.2022 - 19.7.2022 Oznámení - seznam obcí MěÚ Jindřichův Hradec volby
OKS/27980/22/BK 18.5.2022 - 19.7.2022 Oznámení - počet členů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec MěÚ Jindřichův Hradec volby
KUJCK 58714/2022 17.5.2022 - 1.6.2022 Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení pro záměr "Prodejna potravin LIDL J. Hradec KÚ JčK různé
17.5.2022 - 6.6.2022 EG.D Brno, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 06.06.2022 od 7:30 do 17:30 Jindř.Hradec TS Garáže, část ul. Jarošovská a odběr Žula Rácov v ul. U Dolního Skrýchova, areál bývalé Olejny a objekt Správy a údržby silnic. EG.D Brno, a. s. různé
17.5.2022 - 2.6.2022 Směna pozemků k.ú. Děbolín MěÚ Jindřichův Hradec prodej movitého majetku
16.5.2022 - 25.5.2022 Pozvánka na 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 25. května 2022 v 16:00 hodin v sále kulturního domu Střelnice MěÚ Jindřichův Hradec jednání orgánů města
VÚP/27647/22/Ša 16.5.2022 - 31.5.2022 Výzva - vyjádření k podanému odvolání - Novostavba objektu občanského vybavení, Jindřichův Hradec ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ veřejná vyhláška
DOP/25928/22/An 16.5.2022 - 31.5.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - D. Lhota, rekonstrukce hráze rybníka Blatec ODBOR DOPRAVY opatření obecné povahy
DOP/24091/22/Hn 16.5.2022 - 31.5.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Otín u Jindřichova Hradce ODBOR DOPRAVY opatření obecné povahy
16.5.2022 - 3.6.2022 Pronájem bytu č. 5 v domě Jakubská 339, Jindřichův Hradec IV MěÚ Jindřichův Hradec pronájem nemovitostí
OKS/27449/22/CL 13.5.2022 - 23.5.2022 Upozornění na uložení písemnosti MěÚ Jindřichův Hradec veřejná vyhláška
OKS/171/22 13.5.2022 - 23.5.2022 Oznámení o uložení písemnosti MěÚ Jindřichův Hradec veřejná vyhláška
13.5.2022 - 1.6.2022 Pronájem bytu č. 2 v domě U Knihovny 1178, Jindřichův Hradec II MěÚ Jindřichův Hradec pronájem nemovitostí
13.5.2022 - 1.6.2022 Pronájem bytu č. 3 v domě Vajgar 660, Jindřichův Hradec III. MěÚ Jindřichův Hradec pronájem nemovitostí
DOP/22054/22/KJ 12.5.2022 - 27.5.2022 stanovení PÚP - Obec Lásenice, pouť ODBOR DOPRAVY opatření obecné povahy
VÚP 26671/2022/JI 12.5.2022 - 1.7.2022 Oznámení konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Velký Ratmírov ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ veřejná vyhláška
VÚP 26617/2022/Vo 12.5.2022 - 7.7.2022 Oznámení konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Dolní Pěna ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ veřejná vyhláška
OŽP/26476/22/VŠ-271 11.5.2022 - 26.5.2022 Rozhodnutí - Silnice II/152 Staré Město pod Landštejnem ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ veřejná vyhláška
VÚP 26239/2022/Pb 11.5.2022 - 11.6.2022 Oznámení o vystavení návrhu 2. zprávy o uplatňování územního plánu Pluhův Žďár ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ veřejná vyhláška
DOP/22853/22/Hn 10.5.2022 - 25.5.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Střížovice u Kunžaku ODBOR DOPRAVY opatření obecné povahy
OŽP/25895/2022/IN-170 10.5.2022 - 25.5.2022 Rozhodnutí - úprava ploch sídliště Jitka Otín, rekonstrukce dešťové kanalizace ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ veřejná vyhláška
10.5.2022 - 27.5.2022 Pronájem částí pozemků p. č. 1786/3 a p. č. 3698 vše k. ú. Dolní Radouň MěÚ Jindřichův Hradec pronájem nemovitostí
10.5.2022 - 26.5.2022 Návrh závěrečného účtu města Jindřichův Hradec za rok 2021 MěÚ Jindřichův Hradec dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb.
DOP/26286/22/An 10.5.2022 - 25.5.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Strmilov, Popelín, cyklistické závody ODBOR DOPRAVY opatření obecné povahy
DOP/24095/22/KJ 10.5.2022 - 25.5.2022 stanovení PÚP - Vlčice u Střížovic, oprava MK ODBOR DOPRAVY opatření obecné povahy
10.5.2022 - 9.6.2022 Ministerstvo obrany Praha 6 - oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku MěÚ Jindřichův Hradec veřejná vyhláška
KUJCK 55135/2022 9.5.2022 - 24.5.2022 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace Regionální surovinové politik Jihočeského kraje" podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP KÚ JčK různé
OŽP/25003/22/Ca-316 9.5.2022 - 24.5.2022 Oznámení o zahájení vodoprávního a společného řízení na akci Nádrž "Na Rašelině (nad Krvavým)" - k. ú. Člunek, k. ú. Lomy u Kunžaku a k. ú. Střížovice u Kunžaku ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ veřejná vyhláška
6.5.2022 - 24.5.2022 Pronájem bytu č. 14 v domě Jakubská 339/IV, Jindřichův Hradec MěÚ Jindřichův Hradec pronájem nemovitostí
5.5.2022 - 6.6.2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021 ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA různé
5.5.2022 - 23.5.2022 Exekutorský úřad Olomouc - usnesení o elektronické dražební vyhlášce nemovitých věcí v k.ú. Deštná dne 23.05.2022 v 11:00 ExÚ veřejná vyhláška
27.4.2022 - 8.6.2022 Krajský úřad České Budějovice - vyhlášení výběrového řízení pro obor praktické lékařství pro děti a dorost pro území okres Jindřichův Hradec KÚ JčK nabídka zaměstnání
26.4.2022 - do odvolání Dobrovolný svazek obcí Česká inspirace - povinně zveřejňované údaje MěÚ Jindřichův Hradec veřejná vyhláška
26.4.2022 - 26.5.2022 Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice - veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2022 FÚ České Budějovice veřejná vyhláška
22.4.2022 - 2.6.2022 Krajský úřad České Budějovice - vyhlášení výběrového řízení pro obor zubní lékařství, pro území okres Jindřichův Hradec KÚ JčK nabídka zaměstnání
VÚP 22777/2022/Vo 21.4.2022 - 24.5.2022 Oznámení zveřejnění návrhu 1. zprávy o uplatňování ÚP Popelín, obsahujícímu pokyny pro vypracování návrhu změny č. 1 ÚP Popelín ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ veřejná vyhláška
VÚP 21142/2022/Vo 13.4.2022 - 3.6.2022 Oznámení konání veřejného projednání návrhu změny č. 2 ÚP Nová Bystřice ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ veřejná vyhláška
FIN/19385/22/Fm 5.4.2022 - 31.12.2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události MěÚ Jindřichův Hradec různé
29.3.2022 - do odvolání Krajský úřad České Budějovice - rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2022 ze dne 28.3.2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru KÚ JčK veřejná vyhláška
25.2.2022 - 26.5.2022 Výzva dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2022 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ dotace - výzvy
17.12.2021 - 31.1.2023 1. výzva Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2022 MěÚ Jindřichův Hradec dotace - výzvy
7.12.2021 - 31.12.2022 Mikroregion Jindřichohradecko - oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Jindřichohradecko MěÚ Jindřichův Hradec veřejná vyhláška
MZE-49892/2021-16212 16.9.2021 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy - vývoj kalamitního poškození lesních porostů na území ČR ----- veřejná vyhláška
19.7.2021 - 30.6.2022 Oznámení SMO Bukovská voda SMO BUKOVSKÁ VODA dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb.
26.5.2021 - do odvolání Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Mikroregionu Jindřichohradecko za rok 2020 Mikroregion Jindřichohradecko různé
33784/2020-MZE-16212 29.7.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita na celém území ČR ----- veřejná vyhláška
23.7.2020 - do odvolání Město Jindřichův Hradec - podmínky pro přijetí do pracovního poměru - pracovní pozice strážník Městské policie Jindřichův Hradec MěÚ Jindřichův Hradec nabídka zaměstnání
17110/2020-MZE-16212 8.4.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita na celém území ČR ----- různé
7.6.2018 - 31.12.2023 Dokumenty k finančnímu hospodaření města Jindřichův Hradec MěÚ Jindřichův Hradec dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb.
22.3.2017 - do odvolání Informace o povinně zveřejňovaných údajích dobrovolného svazku obcí Česká inspirace MěÚ Jindřichův Hradec dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb.
Vytvořeno 29.1.2021 13:33:35 | přečteno 349355x | ernest
load