1234

Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
OKS/67060/22/ČL 30.11.2022 - 12.12.2022 Upozornění na uložení písemnosti MěÚ Jindřichův Hradec veřejná vyhláška
30.11.2022 - 16.12.2022 Záměr uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce NP Jarošovská 68/II J. Hradec MěÚ Jindřichův Hradec pronájem nemovitostí
29.11.2022 - 14.12.2022 Dodatek č. 2 ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA pronájem nemovitostí
29.11.2022 - 15.12.2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Jindřichův Hradec na r. 2024 - 2025 MěÚ Jindřichův Hradec dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb.
29.11.2022 - 14.12.2022 Dodatek č. 2 ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA pronájem nemovitostí
29.11.2022 - 14.12.2022 Dodatek č. 3 ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA pronájem nemovitostí
29.11.2022 - 15.12.2022 Návrh rozpočtu města Jindřichův Hradec na r. 2023 MěÚ Jindřichův Hradec dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb.
28.11.2022 - 31.12.2022 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Jindřichohradecko na období 2024 - 2026 MěÚ Jindřichův Hradec veřejná vyhláška
28.11.2022 - 31.12.2022 Návrh rozpočtu příjmů a výdajů Mikroregionu Jindřichohradecko na rok 2023 ( v Kč ) MěÚ Jindřichův Hradec veřejná vyhláška
DOP/65320/22/KJ 28.11.2022 - 13.12.2022 stanovení PÚP - Obec Kunžak, Vánoční trhy ODBOR DOPRAVY opatření obecné povahy
66080/2022 28.11.2022 - 14.12.2022 Prodej nebytové jednotky 430/9 v č. p. 430 v Jindřichově Hradci MěÚ Jindřichův Hradec prodej nemovitostí
66072/2022 28.11.2022 - 14.12.2022 Prodej garáže č.jed. 64/9, k.ú. Dolní Skrýchov MěÚ Jindřichův Hradec prodej nemovitostí
28.11.2022 - 13.12.2022 EG.D. Brno, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.12.2022 od 07:30 do 15:30 hodin, Jindřichův Hradec - Otín, část obce od konce obce ( Otínského rybníka ) po č.p. 44, 42, resp. 63 EG.D Brno, a. s. různé
28.11.2022 - 13.12.2022 Okresní správa sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec - oznámení o možnosti převzít písemnost OSSZ J.Hradec veřejná vyhláška
OKS/66340/22/BT 28.11.2022 - 8.12.2022 Upozornění na uložení písemnosti MěÚ Jindřichův Hradec veřejná vyhláška
585/2022 25.11.2022 - 14.12.2022 Záměr prodat pozemek p.č. 262, k.ú. Jindřichův Hradec MěÚ Jindřichův Hradec prodej nemovitostí
25.11.2022 - 15.12.2022 Sdružení měst a obcí Bukovská Voda - pozvánka na Valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 15.prosince 2022 v 16:00 hodin na úpravně vody Dolní Bukovsko MěÚ Jindřichův Hradec veřejná vyhláška
24.11.2022 - 12.12.2022 EG.D. Brno, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.12.2022 od 07:30 do 15:30 hodin, Jindřichův Hradec - Otín, část obce u č.p. 279, 280, 281 a okolí EG.D Brno, a. s. různé
DOP/65062/22/Hn 24.11.2022 - 9.12.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Hradiště ODBOR DOPRAVY opatření obecné povahy
22.11.2022 - 7.12.2022 Exekutorský úřad České Budějovice - usnesení o elektronickém dražebním jednání nemovitých věcí, okres Jindřichův Hradec v k.ú. Vydří dne 07.12.2022 od 09:00 hodin ExÚ veřejná vyhláška
21.11.2022 - 6.12.2022 Exekutorský úřad Praha 9 - usnesení o elektronickém dražebním jednání nemovitých věcí v k.ú. Kunžak dne 06.12.2022 v 11:00 hodin ExÚ veřejná vyhláška
21.11.2022 - 6.12.2022 Exekutorský úřad České Budějovice - usnesení o elektronickém dražebním jednání nemovitých věcí v k.ú. Bednáreček dne 06.12.2022od 09:00 hodin ExÚ veřejná vyhláška
21.11.2022 - 6.12.2022 EG.D. Brno, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 06.12.2022 od 08:00 do 15:00 Jindřichův Hradec, část Jarošovské ulice od kruhového objezdu po Kasalovu pilu EG.D Brno, a. s. různé
21.11.2022 - 7.12.2022 Pronájem bytu č. 15 v domě Václavská 73/III, J.Hradec MěÚ Jindřichův Hradec pronájem nemovitostí
18.11.2022 - 6.12.2022 Uzavření dodatku k smlouvě o výpůjčce nebytových prostor Nežárecká 115/IV, J. Hradec MěÚ Jindřichův Hradec pronájem nemovitostí
DOP/62813/22/Hn 16.11.2022 - 1.12.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Vánoční trhy ODBOR DOPRAVY opatření obecné povahy
64254/2022 16.11.2022 - 5.12.2022 Pacht části pozemku p.č. 2064/2, trvalý travní porost, k.ú. Jindřichův Hradec MěÚ Jindřichův Hradec pronájem nemovitostí
64229/2022 16.11.2022 - 5.12.2022 Pacht části pozemku p.č. 1711/2, zahrada, k.ú. Jindřichův Hradec MěÚ Jindřichův Hradec pronájem nemovitostí
64172/2022 16.11.2022 - 5.12.2022 Pronájem části pozemku p.č. 2601/12 k.ú. Jindřichův Hradec MěÚ Jindřichův Hradec pronájem nemovitostí
64144/2022 16.11.2022 - 5.12.2022 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku k.ú. Dolní Skrýchov MěÚ Jindřichův Hradec pronájem nemovitostí
16.11.2022 - 30.11.2022 EG.D. Brno, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30.11.2022 od 08:00 do 16:00 Jindřichův Hradec - Otín, část obce E.ON Česká republika a.s. různé
16.11.2022 - 5.12.2022 EG.D. Brno, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 05.12.2022 od 07:30 do 15:30 Horní Žďár TS Samoty - část obce Horní Žďár od Dolního Žďáru po č.p. 8 EG.D Brno, a. s. různé
OŽP/63924/22/VŠ-768 15.11.2022 - 30.11.2022 I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice, vodohospodářská část - SO 321 Úprava vodoteče pod mostem u rybníka Pikolom, prodloužení termínu dokončení stavby ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ veřejná vyhláška
15.11.2022 - 8.12.2022 Státní pozemkový úřad Jindřichův Hradec - výzva k podání návrhů na uzavření smlouvy o nájmu bytu v k.ú. Radouňka MěÚ Jindřichův Hradec veřejná vyhláška
14.11.2022 - 30.11.2022 Město Jindřichův Hradec oznamuje záměr prodeje nepotřebného movitého majetku - trezor MěÚ Jindřichův Hradec prodej movitého majetku
8.11.2022 - 8.12.2022 EG.D. Brno, a.s. - upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí ( pozemků ) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy společnosti EG.D, a.s. EG.D Brno, a. s. různé
MZE-59640/2022-16212 8.11.2022 - 31.12.2023 Opatření obecné povahy - vývoj kalamitního poškození lesních porostů na území ČR ----- veřejná vyhláška
3.11.2022 - 15.12.2022 Krajský úřad České Budějovice - vyhlášení výběrového řízení pro obor zubní lékařství, pro území okres Jindřichův Hradec KÚ JčK nabídka zaměstnání
OŽP/61121/22/Sá-769 2.11.2022 - 2.12.2022 Návrh opatření obecné povahy ve věci aktualizace stanovení ochranných pásem zdrojů podzemních vod Klenov, Nový zdroj vody - vrt KH-1 na PKN č. 1125/5 v k. ú. Velký Ratmírov ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ veřejná vyhláška
VÚP/59628/22/Ji 25.10.2022 - 23.12.2022 Oznámení vystavení návrhu Územního plánu Záhoří ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ veřejná vyhláška
FIN/40563/22/Fm 19.7.2022 - 31.12.2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů z důvodu mimořádné události MěÚ Jindřichův Hradec různé
FIN/40545/22/Fm 19.7.2022 - 31.12.2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství z důvodu mimořádné události MěÚ Jindřichův Hradec různé
4.7.2022 - 30.6.2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MIKROREGIONU JINDŘICHOHRADECKO ZA 2021 Mikroregion Jindřichohradecko dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb.
26.4.2022 - do odvolání Dobrovolný svazek obcí Česká inspirace - povinně zveřejňované údaje MěÚ Jindřichův Hradec veřejná vyhláška
FIN/19385/22/Fm 5.4.2022 - 31.12.2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události MěÚ Jindřichův Hradec různé
29.3.2022 - do odvolání Krajský úřad České Budějovice - rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2022 ze dne 28.3.2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru KÚ JčK veřejná vyhláška
17.12.2021 - 31.1.2023 1. výzva Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2022 MěÚ Jindřichův Hradec dotace - výzvy
7.12.2021 - 31.12.2022 Mikroregion Jindřichohradecko - oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Jindřichohradecko MěÚ Jindřichův Hradec veřejná vyhláška
MZE-49892/2021-16212 16.9.2021 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy - vývoj kalamitního poškození lesních porostů na území ČR ----- veřejná vyhláška
26.5.2021 - do odvolání Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Mikroregionu Jindřichohradecko za rok 2020 Mikroregion Jindřichohradecko různé
33784/2020-MZE-16212 29.7.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita na celém území ČR ----- veřejná vyhláška
23.7.2020 - do odvolání Město Jindřichův Hradec - podmínky pro přijetí do pracovního poměru - pracovní pozice strážník Městské policie Jindřichův Hradec MěÚ Jindřichův Hradec nabídka zaměstnání
17110/2020-MZE-16212 8.4.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita na celém území ČR ----- různé
7.6.2018 - 31.12.2023 Dokumenty k finančnímu hospodaření města Jindřichův Hradec MěÚ Jindřichův Hradec dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb.
22.3.2017 - do odvolání Informace o povinně zveřejňovaných údajích dobrovolného svazku obcí Česká inspirace MěÚ Jindřichův Hradec dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb.
Vytvořeno 29.1.2021 13:33:35 | přečteno 520210x | ernest
load