1234

Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
DOP/38493/22/Hn 12.8.2022 - 29.8.2022 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu - Nová Bystřice ODBOR DOPRAVY veřejná vyhláška
DOP/44350/22/KJ 11.8.2022 - 26.8.2022 stanovení PÚP - Jindřichův Hradec, ul. Václavská, rekonstrukce plynovodu ODBOR DOPRAVY opatření obecné povahy
OŽP/44979/22/VŠ-448 11.8.2022 - 26.8.2022 Kanalizace a ČOV Dolní Žďár - Horní Lhota - prodloužení termínu dokončení stavby ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ veřejná vyhláška
11.8.2022 - 26.8.2022 eg.d - přerušení dodávky el. energie - Jindřichův Hradec IV + V - lokalita Pohodnice - 26.08.2022 od 08:00 do 15:00 EG.D Brno, a. s. veřejná vyhláška
11.8.2022 - 26.8.2022 eg.d - přerušení dodávky el. energie - Jindřichův Hradec IV- TS Lišný Dvůr - 26.08.2022 od 08:00 do 15:00 EG.D Brno, a. s. veřejná vyhláška
OŽS/39404/22/Sd 10.8.2022 - 25.8.2022 Usnesení o ustanovení opatrovníka MěÚ Jindřichův Hradec veřejná vyhláška
FIN/44641/22/Fm 10.8.2022 - 22.8.2022 Upozornění na uložení písemnosti MěÚ Jindřichův Hradec různé
10.8.2022 - 25.8.2022 eg.d - přerušení dodávky el. energie - Děbolín - 25.08.2022 od 07:30 do 19:30 EG.D Brno, a. s. veřejná vyhláška
10.8.2022 - 25.8.2022 eg.d - přerušení dodávky el. energie - Děbolín - 25.08. 2022 od 11:00 do 14:00 EG.D Brno, a. s. veřejná vyhláška
OKS/44364/22/BK 9.8.2022 - 24.9.2022 Oznámení - zveřejnění informace o počtu a sídle volebních okrsků v územním obvodu města Jindřichův Hradec pro volby do zastupitelstva města Jindřichův Hradec MěÚ Jindřichův Hradec volby
9.8.2022 - 15.8.2022 Krajský úřad České Budějovice - informace o konání 19. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje v pondělí 15. srpna 2022 od 09:00 hodin KÚ JčK veřejná vyhláška
9.8.2022 - 8.9.2022 Ministerstvo obrany Praha 6 - VŘ na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku MěÚ Jindřichův Hradec veřejná vyhláška
DOP/43251/22/Hn 8.8.2022 - 23.8.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Kardašova Řečice ODBOR DOPRAVY opatření obecné povahy
DOP/41566/22/KJ 5.8.2022 - 20.8.2022 stanovení PÚP - Městys Staré Město pod Landštejnem, pořádání Staroměstských slavností ODBOR DOPRAVY opatření obecné povahy
DOP/40052/22/Hn 5.8.2022 - 22.8.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Horní Radouň ODBOR DOPRAVY opatření obecné povahy
5.8.2022 - 22.8.2022 eg.d - přerušení dodávky el. energie - J.Hradec, část ul. Mlýnská a Pod Vrchy - 22.08.2022 od 08:00 do 22.08.2022 15:00 EG.D Brno, a. s. veřejná vyhláška
SMM/43307/2022 4.8.2022 - 22.8.2022 Pronájem části pozemku p. č. 1035/2, trvalý travní porost, k. ú. Jindřichův Hradec MěÚ Jindřichův Hradec pronájem nemovitostí
SMM/43300/2022 4.8.2022 - 22.8.2022 Pronájem části pozemku p.č. 3327/13 k.ú. Jindřichův Hradec MěÚ Jindřichův Hradec pronájem nemovitostí
DOP/41155/22/Hn 3.8.2022 - 18.8.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou ODBOR DOPRAVY opatření obecné povahy
SMM/43248/2022 3.8.2022 - 19.8.2022 Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu pozemku - p.č. 3068/20 k.ú. Jindřichův Hradec MěÚ Jindřichův Hradec pronájem nemovitostí
SEK/43308/22/HK 2.8.2022 - 22.8.2022 Výběrové řízení na pracovní místo referent investičního oddělení – investiční technik odboru rozvoje MěÚ Jindřichův Hradec MěÚ Jindřichův Hradec nabídka zaměstnání
OŽP/40939/2022/IN-289 2.8.2022 - 17.8.2022 Rozhodnutí - ZTV pro výstavbu rodinných domů k. ú. Jindřichův Hradec ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ veřejná vyhláška
OŽP/42710/22/Sá-553 1.8.2022 - 31.8.2022 Návrh opatření obecné povahy ve věci aktualizace stanovení ochran. pásem zdrojů podzemních vod "Připojení vrtu č. 3 k současnému vodovodu na p. č. 2193/3 v k. ú. Deštná ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ veřejná vyhláška
MZP/2022/710/2751 1.8.2022 - 16.8.2022 Informace o vydání stanoviska k návrhu koncepce "Plán dílčího povodí Dyje 2021-2027 MŽP ČR různé
1.8.2022 - 17.8.2022 Oznámení vydání Změny č. 1 ÚP Bednárec a doručení úplného znění ÚP Bednárec po změně č. 1 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ veřejná vyhláška
28.7.2022 - 23.8.2022 Exekutorský úřad Strakonice - elektronická dražební vyhláška nemovitých věcí v k.ú. Jarošov nad Nežárkou dne 23.08.2022 v 10:00 hodin ExÚ veřejná vyhláška
26.7.2022 - 26.8.2022 Výběrové řízení na pracovní místo vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Jindřichův Hradec - prodloužení MěÚ Jindřichův Hradec nabídka zaměstnání
25.7.2022 - 19.8.2022 Exekutorský úřad Praha 10 - usnesení o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí v k.ú. Česká Olešná dne 19.08.2022 v 10:00 hodin ExÚ veřejná vyhláška
25.7.2022 - 18.8.2022 Exekutorský úřad Strakonice - dražební vyhláška nemovitých věcí v k.ú. Nová Bystřice dne 18.08.2022 v 11:00 hodin ExÚ veřejná vyhláška
25.7.2022 - 16.8.2022 Exekutorský úřad České Budějovice - usnesení o elektronické dražbě nemovitých věcí v k.ú. Nová Ves u Sedla dne 16.08.2022 od 09:00 hodin ExÚ veřejná vyhláška
22.7.2022 - 18.8.2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Jindř.Hradec - aukční vyhláška č. CJH/66/202 - nemovité věci v k.ú. Otín u Jindřichova Hradce ÚZSVM veřejná vyhláška
FIN/40563/22/Fm 19.7.2022 - 31.12.2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů z důvodu mimořádné události MěÚ Jindřichův Hradec různé
FIN/40545/22/Fm 19.7.2022 - 31.12.2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství z důvodu mimořádné události MěÚ Jindřichův Hradec různé
VÚP 38919/22/Pb 14.7.2022 - 14.8.2022 Oznámení o vystavení návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Ratiboř ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ veřejná vyhláška
13.7.2022 - 25.8.2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Jindř.Hradec - aukční vyhláška č. CJH/62/2022 - nemovité věci v k.ú. Dolní Pěna - pozemky ÚZSVM veřejná vyhláška
4.7.2022 - 30.6.2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MIKROREGIONU JINDŘICHOHRADECKO ZA 2021 Mikroregion Jindřichohradecko dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb.
1.7.2022 - 30.9.2022 2. výzva Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2022 MěÚ Jindřichův Hradec dotace - výzvy
1.7.2022 - 30.9.2022 2. výzva Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2022 MěÚ Jindřichův Hradec dotace - výzvy
1.7.2022 - 30.9.2022 2. výzva Dotačního programu na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2022 ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY dotace - výzvy
26.4.2022 - do odvolání Dobrovolný svazek obcí Česká inspirace - povinně zveřejňované údaje MěÚ Jindřichův Hradec veřejná vyhláška
FIN/19385/22/Fm 5.4.2022 - 31.12.2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události MěÚ Jindřichův Hradec různé
29.3.2022 - do odvolání Krajský úřad České Budějovice - rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2022 ze dne 28.3.2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru KÚ JčK veřejná vyhláška
17.12.2021 - 31.1.2023 1. výzva Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2022 MěÚ Jindřichův Hradec dotace - výzvy
7.12.2021 - 31.12.2022 Mikroregion Jindřichohradecko - oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Jindřichohradecko MěÚ Jindřichův Hradec veřejná vyhláška
MZE-49892/2021-16212 16.9.2021 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy - vývoj kalamitního poškození lesních porostů na území ČR ----- veřejná vyhláška
26.5.2021 - do odvolání Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Mikroregionu Jindřichohradecko za rok 2020 Mikroregion Jindřichohradecko různé
33784/2020-MZE-16212 29.7.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita na celém území ČR ----- veřejná vyhláška
23.7.2020 - do odvolání Město Jindřichův Hradec - podmínky pro přijetí do pracovního poměru - pracovní pozice strážník Městské policie Jindřichův Hradec MěÚ Jindřichův Hradec nabídka zaměstnání
17110/2020-MZE-16212 8.4.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita na celém území ČR ----- různé
7.6.2018 - 31.12.2023 Dokumenty k finančnímu hospodaření města Jindřichův Hradec MěÚ Jindřichův Hradec dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb.
22.3.2017 - do odvolání Informace o povinně zveřejňovaných údajích dobrovolného svazku obcí Česká inspirace MěÚ Jindřichův Hradec dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb.
Vytvořeno 29.1.2021 13:33:35 | přečteno 428303x | ernest
load