1234

Úřední deska

Dokumenty k finančnímu hospodaření města Jindřichův Hradec

Den vyvěšení:7.6.2018
Den sejmutí:31.12.2023
Zdroj oznámení:MěÚ Jindřichův Hradec
Typ oznámení:dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb.

Podrobnosti:

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje město Jindřichův Hradec, že vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření města:

  • střednědobý výhled rozpočtu
  • rozpočet
  • závěrečný účet
  • rozpočtová opatření a
  • pravidla rozpočtového provizoria

jsou v elektronické podobě zveřejněny na webových stránkách města Jindřichův Hradec: https://www.jh.cz/cs/mestsky-urad/zverejnovane-informace/povinne-informace.html v části 08.2 Rozpočet.

V listinné podobě jsou k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu v Klášterské ulici čp. 135/II, v kanceláři č. 205.


Vytvořeno 29.1.2021 13:33:35 | přečteno 589042x | ernest
load