1234

Kontakty

Symbol pro neslyšícíOn-line přepis pro neslyšící

starosta - Ing. Jan Mlčák, MBA
 1. místostarostka - Ing. Magda Blížilová
 2. místostarosta - Bc. Radim Staněk
 3. místostarosta - Bc. Miroslav Kadeřábek
 tajemník - Mgr. Bc. Karel Holý
  odbor dopravy
   vedoucí odboru dopravy - Ing. Zbyněk Heřman
    oddělení silničního hospodářství
     vedoucí oddělení silničního hospodářství - Luděk Antušek
      siln. doprava, obslužnost - Jaroslav Krátký
      silniční hospodářství - Bc. Simona Hanousková
    oddělení evidence řidičů
     vedoucí oddělení evidence řidičů - Mgr. Miroslav Rohrbach
      bodový systém, admin. - Marie Čoudková
      bodový systém, evid. - Miluše Janíková
      dopravní přestupky, zkušební komisař - Václav Hůzl
      dopravní přestupky - Bc. Petr Ježek; Ing. Jaroslava Krupicová; Bc. Jan Nováček
      přest. v zákon. pojištění
      řidič. průkazy, admin. - Dana Malíková
      řidičské průkazy, evid. - Dagmar Vlková
      zkušební komisař - David Měrtl
    oddělení registrace vozidel
     vedoucí oddělení registrace vozidel - Ing. Jozef Krahulik
      registr. vozidel, technik - Ing. Petra Bednářová
      registrace vozidel - Lenka Bílková; Bc. Jana Charvátová, DiS.; Lenka Pokorná; Miroslava Závodská
  odbor finanční
   vedoucí finančního odboru - Ing. Gabriela Dvořáková
    oddělení účetnictví a rozpočtu
     vedoucí oddělení účetnictví a rozpočtu - Milena Dvořáková
      daň z přidané hodnoty - Ing. Jana Wegschmiedová
      hlavní pokladna - Eva Sedláčková
      účetní, ztráty a nálezy - Veronika Píchová
      rozpočtář - Ing. Jana Nováková, DiS.
      úč. a evid. majetku, pojišt. - Alena Píchová
      účetní - Jana Hořejší; Daniela Kaucká; Blanka Zárubová
    oddělení místních poplatků
     vedoucí oddělení místních poplatků - Alena Fleišmanová
      správa místních poplatků - Ing. Barbora Heine; Kateřina Kopáčková
  odbor kanceláře starosty
   vedoucí odboru kanceláře starosty - JUDr. Jana Říhová
    oddělení organizační
     vedoucí organizačního oddělení - Ing. Karolína Bartošková
      tisková mluvčí - Mgr. Eliška Čermáková
      referent zahraničních vztahů - Mgr. Petr Kolář
      sekretariát, zápisy RMě, arch. sl. - Eliška Nápravníková, DiS.
      sekretariát, zápisy ZMě, spis. sl. - Iva Korandová
    oddělení právní
     vedoucí právního oddělení, zast. města, normotv., pověřenec pro ochranu osobních údajů - Mgr. Bc. Vít Pošvář
      veř. podpora, stížnosti, petice
      ev. smluv, vymáh., admin. - Lukáš Čapek
      evid. pohled., vymáhání - Mgr. Michal Bulant; Ing. Nikola Tajmlová
      referent
    oddělení přestupků
     vedoucí oddělení přestupků, přestupková agenda, metodika - Ing. Bc. Pavel Smrž
      přestupková agenda - Rudolf Gabriel; Bc. Miroslav Stellner; Michaela Závodná, DiS.
    oddělení cestovního ruchu a marketingu
     vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu - Zuzana Bedrnová
      IS, propagace města - Pavlína Pípalová; Jana Popelková
      IS, propagační materiály
      Jindřichohradecký zpravodaj - Marcela Kozlová
      referent destinačního managementu - Barbora Píšová
    oddělení krizového řízení
     vedoucí oddělení krizového řízení, válečné hroby - Ing. Bc. Jaroslav Pešek
      kriz. řízení, BOZP a PO - Bc. Karel Kotil
  odbor rozvoje
   vedoucí odboru rozvoje - Ing. Karel Hron
    oddělení strategického rozvoje
     vedoucí oddělení strategického rozvoje - Bc. Martina Pechová
      sprm
      roz. prog. administrativa - Miroslava Nováková
      rozvoj, analýzy
      rozvoj. programy, dotace - Ing. Lucie Petráková; Radka Vacková
      administrátor veřejných zakázek - Ing. Ivan Nápravník
      podpora meziobecní spolupráce
    oddělení investic
     vedoucí oddělení investic - Karel Tejčka
      investiční technik - Václav Bombala; Bc. Martin Klhůfek; Ing. Martin Voves
      kontrola rozpočtů, BOZP - Ing. Iva Nováková
    oddělení památkové péče
     vedoucí oddělení památkové péče, přest. v kult. - PhDr. Milan Bureš
      památková péče - RNDr. Sylva Mynaříková
  odbor sociálních věcí
   vedoucí odboru sociálních věcí - Mgr. Zdeňka Šindelářová
    domov pro matky s dětmi Políkno
     vedoucí DMD Políkno - Mgr. Romana Přibylová
      zástupce vedoucího DMD Políkno
    rodinná poradna
     psycholog Rodinné poradny - Mgr. Bc. Karel Mochar
     sociální pracovník
    oddělení sociálně-právní ochrany
     vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí - Mgr. Marcela Longinová
      sociálně-právní ochrana dětí, NRP - Lenka Burdová, DiS.; Bc. Karolína Dvořáková, DiS.
      kurátor pro děti a mládež, kurátor pro dospělé
      kurátor pro děti a mládež - Bc. Žaneta Kubáková, DiS.
      Kurátor pro děti, dospělé, VRTD, ZSVČ
      sociálně-právní ochrana dětí - Bc. Kateřina Arnoštová; Bc. Ivona Dušková, DiS.; Bc. Eva Dytrichová; Bc. Ivana Houserová; Mgr. Lucie Papáčková; Marika Picková, DiS.
      sociálně-právní ochrana dětí, náhr.rodin.péče
      Podpora standardizace sociálně-právní ochrany
      SPO, vítání naroz. dětí
    oddělení sociálních služeb
     vedoucí oddělení sociálních služeb - Bc. Simona Sotonová, DiS.
      opatrovnictví, sociální práce
      fin. dotace, rozp., admin.,vítání naroz.dětí - Martina Zwickerová
      opatrovnictví - Štěpánka Hajnová; Zdeňka Pavelková
      sociální práce, DPS, jubilea, parkovací průkazy pro osoby se ZP - Mgr. Blanka Houšková
      sociální práce, dotace, VRTD, vítání naroz. dětí
      sociální práce, kurátor pro dospělé - Bc. Pavla Tesařová
      sociální práce - Tereza Hurdová, DiS.; Bc. Magda Rešlová, DiS.; Bc. Zuzana Rýparová
      pilotní ověření sociálního bydlení v J. Hradci
      SENIOR centrum: volnočasové aktivity pro seniory - Bc. Blanka Novotná
  samostatné oddělení správy bytů
   vedoucí oddělení správy bytů - Pavla Humlová
    bytový technik, opravy - Miroslav Sedlák
    bytový technik, služby - Petr Procházka
    nájmy, služby, admin., byty - Tereza Jounová
    nájmy, služby, admin., nebytové prostory - Radka Soudková
    účtování SVJ, fakturace - Jana Sedláčková; Ing. Ivana Slámová
    účetní
    domovník DPS - Petr Blížil
    po pracovní době, víkendy a svátky - Havarijní služba
  odbor správy majetku města
   vedoucí odboru správy majetku města - Ing. Renata Severová
    oddělení majetkoprávní
     vedoucí oddělení majetkoprávního, majetkové dispozice - Hana Mitasová
      majetkové dispozice, rozpočet - Ing. Aneta Gantnerová
      majetkové dispozice, účetní evidence pozemků - Ilona Skalníková
      majetkové dispozice, administrativa, zápisy do KN - Ing. Pavla Horáková
    oddělení správy majetku města
     vedoucí oddělení správy maj. města, ekonomika odb., správa pasportů - Bc. Petr Lacko
      odpadové hospodářství, rozpočet, honitby - Ing. Vendula Talknerová
      vodohospodářský majetek, majetkové dispozice, účet. ev. - Ladislava Ledvinková
      majetkové dispozice (věcná břemena), správa objektů - Jan Holoubek
      technik správy majetku města - Ing. Petr Uher
  odbor školství, mládeže a tělovýchovy
   vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy - Ing. Kateřina Kubíčková, MBA
    oddělení školství
     vedoucí oddělení školství - Jana Hemberová
      fin. dot., sport. a dět. org. - Michal Dvořák
      evidence majetku - Jana Broukalová
      rozpočty, rozbory ZŠ, MŠ - Ing. Lenka Antušková; Jana Markesová
      technik, opr. a inv., BOZP - Mgr. Zdeněk Roh
      výkaznictví ZŠ, MŠ
      referent - Ing. Kateřina Hudziecová
    oddělení služeb pro školy
     vedoucí oddělení služeb pro školy, personal. a platy - Jana Hemberová
      personalistika a platy škol - Jana Ptáčníková; Jitka Schimková
      platy a vedení účetnictví škol - Ing. Lenka Baštová
      vedení účetnictví škol - Eva Hanzalová; Ivana Nováková; Hana Vocílková
  odbor vnitřní správy
   vedoucí odboru vnitřní správy - Mgr. Jiří Olšar
    oddělení personální
     vedoucí personálního oddělení, personalistika, platy - Petra Ištvánik Nováková, DiS.
      platy, personalistika, vzdělávání - Lenka Boukalová
    oddělení provozní
     vedoucí provozního oddělení - Miluše Kubů
      ověřování, Czech Point, veřejné sbírky - Mgr. Marie Packová
      podatelna MěÚ, úřední deska, ověřování, Czech Point - Radka Pešková
      podatelna MěÚ, úřední deska, archiv - Hana Kostková
      řidič, údržba budov - Lukáš Bušta
      řidič, údržba vozidel - Pavel Kudrfalec
      údržba budov - Břetislav Mach
    oddělení informatiky a výpočetní techniky
     vedoucí oddělení informatiky, geografický IS, SW, správa sítě - Ivo Šicner
      městský IS, programové vybavení - Ing. Ondřej Černý
      správa sítě, HW, ICT - Ladislav Vítů
      webmaster, publikační IS - Mgr. Bc. Štěpán Mach
  odbor výstavby a územního plánování
   vedoucí odboru výstavby a územního plánování - Ing. Bohumil Krejčí
    oddělení stavebního a územního řízení
     vedoucí oddělení stavebního a územního řízení - Bedřich Šafránek
      administrativa, spis. služba - Eva Pundová, DiS.
      referent - Blanka Bednářová; Iva Soukupová; Romana Šánová; Helena Špilauerová; Ing. Eva Tůmová; Jana Zemanová
      stavební a územní řízení
    oddělení územního plánování
     vedoucí oddělení územního plánování - Ing. Petra Vozábalová
      podklady pro ÚP, admin.
      referent - Josef Bojanovský; Bc. Veronika Jirsová; Ivana Přibylová
      referent a architekt města
      ÚP v obvodu, dokument.
      ÚP ve správním obvodu
      územně analytické podkl. - Ing. Vladimír Kopp
  odbor živnostenský a správních činností
   vedoucí odboru živnostenského a správních činností - Ing. Jaroslav Krafka
    oddělení živnostenské
     vedoucí živnostenského odd., registr živností, výpisy, evidence zemědělců - Karel Veith
      registrace živností, výpisy z živnostenského rejstříku - Ing. Jana Nováková, DiS.; Pavla Pešková
      správní řízení, evidence přestupků, hazardní hry - Mgr. Markéta Jelínková
      živnostenská kontrola - Iva Eichlerová; Jana Tóthová
    oddělení matriky
     vedoucí oddělení matriky, svatební obřady - Radka Svitáková
      matrika úmrtí, ověřování, Czech Point - Milena Bočková
      matrika narození, ověřování, Czech Point - Petra Zabloudilová
    oddělení správních činností
     vedoucí oddělení správních činností, občanské průkazy - Věra Svobodová
      cestovní doklady - Radomíra Hrabinová; Dagmar Nováčková; Gabriela Rypalová
      evidence obyvatel - ISEO, výpisy z ISEO - Dana Sládková
      evidence obyvatel, změna trvalého pobytu - Jaroslava Schrutzová
      občanské průkazy, příjem - Jana Krůšková
      občanské průkazy, výdej - Jana Krůšková, ml.
  odbor životního prostředí
   vedoucí odboru životního prostředí - Ing. Ivana Nováková
    oddělení ochrany prostředí
     vedoucí oddělení ochrany prostředí, ochrana přírody - Petra Šelepová, DiS.
      odpadové hospodářství, ZPF - Soňa Bartušková
      ochrana přírody a krajiny - Ing. Petr Hesoun
      ochrana přírody, admin.
      zemědělství, ZPF - Marie Kozlovská
    oddělení vodního a lesního hospodářství
     vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství - Ing. Vladimír Štěpán
      lesní hospodářství
      myslivost, týrání zvířat - Bc. Markéta Kostková
      lesnictví, rybářství, admin. - Věra Hrádková
      ochrana ovzduší a vod
      vodní hospodářství - Ing. Klaudia Caklová; Kateřina Svobodová, DiS.; Ing. Veronika Štefanová
 oddělení interního auditu
  vedoucí oddělení interního auditu
   kontrolní činnost - Dana Kuklová
 městská policie
  vrchní strážník - Mgr. Luboš Müller
   zástupce vrchního strážníka - Petr Brabec
    velitel směny
     stálá služba - Stálá služba
     strážník
 obchodní společnosti zřízené městem
  Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.
   ředitel společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. - Ing. Ivo Ježek
    vedoucí střediska Služby města Jindřichův Hradec - Bc. Petr Dvořák
    zaměstnanec Služeb města Jindřichův Hradec s.r.o. - Jan Dvořák; Vladimír Mrázek; František Nedvěd; Eliška Reisnerová; Lenka Smrčková; Květa Šteflíčková
 organizační složky zřízené městem
  Městská kultura Jindřichův Hradec
   pověřený vedením Městská kultura Jindřichův Hradec, výstavní dům Stará radnice - Martin Jedlička
    zástupce vedoucího, dramaturgie kult. akcí - Ivana Bačáková
    čerpání rozpočtu, dramaturgie a produkce kult. akcí - Ing. Jiří Kubát
    dramaturgie a produkce kult. akcí
    pronájmy, propagace kult. akcí - Martina Palkovičová
    dramaturgie a propagace kina - Čestmír Frühauf
    správa budovy KD Střelnice - Petr Snížek
    výstavní dům Stará radnice
    recepce výstavního domu Stará radnice - Stará radnice


Vytvořeno 22.6.2011 15:38:47 | přečteno 317785x | ernest
load