1234

Otázky a odpovědi

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
MHD linka 32
Jan  |  13.3.2023 14:22:59
Dobrý den,
linka 32 je v IDOS vedena jako linka na autobusové nádraží. Podle jízdního řádu však na aut. nádraží nejezdí. Bylo by možné toto opravit? Usnadní to orientaci v Jindřichohradecjé MHD.
Děkuji
Odpověděl: Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí | 14.3.2023 9:46:27
Dobrý den,

linka č. 32 minimálně v jednom případě na autobusové nádraží zajíždí (a to ve 12:23), takže je vedena jako linka na autobusové nádraží, jen je potřeba se podívat na konkrétní trasu v určitý čas.

S pozdravem

Eliška Čermáková
Oprava Václavské
Tomáš  |  8.3.2023 0:49:10
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, zda už je nějaká představa, jak bude vypadat další etapa rekonstrukce Václavské ulice. Přeci jen to bude dost zásadní věc, tak aby se na to dalo připravit,
Předem děkuji za odpověď
Odpověděl: Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí | 10.3.2023 13:05:26
Dobrý den,

rekonstrukci Václavské ulice plánujeme realizovat primárně v prázdninových měsících. Projekt zahrnuje výměnu asfaltového povrchu od místa dokončení 4. etapy po kruhový objezd. Součástí akce je vybudování parkovacích míst podél Václavské ulice v místě za garážemi a dále vybudování nového chodníku za bývalou prodejnou PENNY. Rovněž dojde k rekonstrukci vodovodu. Jsme si vědomi významnosti této lokality (sídliště, provozovny podnikatelských subjektů, garáže,…), a proto bude rekonstrukce navržena tak, aby vždy byl zajištěn přístup ke všem místům a omezení bylo v minimální možné míře.

s pozdravem

Eliška Čermáková
Svoz bio odpadu 2023
Jaroslav  |  7.3.2023 10:46:47
Dobrý den. Mám dotaz, jaký by byl problém k oznamování termínů svozu bio odpadu do záhlaví uvést i rok ,ne pouze měsíce. Takhle hledám,dočtu se, že svoz v letnich měsících je v sudé týdny ,jako obvykle, přitom loni byl v liché. Po delším zkoumání zjistím, že koukám do staré zprávy z některého předchozího roku. Pokud nerozbalim přílohu,abych zjistil o který rok se jedná,moc se toho nedozvím. Odkaz na stránky o svozech je nefunkční.
Děkuji Jaroslav
Odpověděl: Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí | 7.3.2023 11:13:48
Dobrý den,

vždy aktuální informace o svozu (nejen) biologického odpadu najdete v sekci Odpadové hospodářství (https://www.jh.cz/cs/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-spravy-majetku-mesta/odpadove-hospodarstvi-mesta.html). Svoz bio odpadu probíhá od března do listopadu každý lichý týden. Nevím, z jakého článku jste čerpal, ale ve zmiňované záložce najdete vždy aktuální a kompletní informace o odpadech v našem městě.

S pozdravem

Eliška Čermáková
Nádraží Jindřichův Hradec
Daniel Bouzar  |  3.3.2023 16:08:28
Dobrý den,
Rád bych se zeptal zda-li není v blízké budoucnosti v plánu oprava Hradeckého nádraží? Ve Veselí Nad Lužnicí i Kardašově Řečici se nedávno nádraží opravovalo a výsledek vypadá krásně. Určitě by se Hradecké nádraží zasloužilo nový kabát:)
Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí | 7.3.2023 9:35:32
Dobrý den,

jindřichohradecké nádraží má dvě podoby - autobusové nádraží a dvě vlaková (hlavní trať, úzkokolejná trať). Již v roce 2012 město iniciovalo přestavbu celého prostoru a měl tak vzniknout přestupní terminál s tzv. centrem mobility, kde by se kromě prodeje jízdenek návštěvníci mohli informovat o dění v celém regionu. Celý tento prostor je v majetku společností, které zajišťují dopravu. Vize města byla kromě vlastního přestupního terminálu, zřídit i odstavné parkoviště P+R.
V současné době probíhají dvě jednání ohledně přestavby nádražní budovy a pak vlastního kolejiště s nástupištěm pro cestující. Přestavba kolejiště řeší vybudování nového nákladového prostoru a následného rychlejšího nového vlakového propojení s městem České Budějovice a Tábor. Ohledně rekonstrukce budovy proběhla jednání a příprava projektové dokumentace v roce 2019 - 2020, která byla před dvěma lety zastavena, ale nyní znovu obnovena.
Úprava prostoru autobusového nádraží je připravována, ale bude záležet na vstřícnosti a představách majitele pozemku. Město Jindřichův Hradec se tímto prostorem zabývá v rámci své aktualizované koncepce dopravy města, která je nyní zpracovávána.

S pozdravem

Eliška Čermáková
Psí park
Diana GRÁBNEROVÁ  |  21.2.2023 10:06:33
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda město plánuje výstavbu nějakého psího parku s překážkami a oplocení? Případně další projekty pro pejskaře, pro které v našem městě nic není. Popřípadě by mě zajímalo, jaké kroky učinit za účelem zjištění zájmu o tato zařízení. Děkuji
Odpověděl: Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí | 1.3.2023 13:35:05
Dobrý den,

v tuto chvíli žádný konkrétní projekt na stavbu psího parku nemáme. Ale něco obdobného může být součástí právě vznikající studie revitalizace sídliště Vajgar. Váš podnět jsem předala na příslušné odbory k projednání. Pokud vytipujeme vhodný pozemek a podaří se akci zahrnout do rozpočtu v dalších letech, je možné projekt realizovat.

S pozdravem

Eliška Čermáková
Oprava hřiště
16.2.2023 16:28:47
bude se už někdy opravovat hřiště na 5. ZŠ?
(z otázky byly odstraněny vulgarismy)
Odpověděl: Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí | 1.3.2023 13:31:20
Dobrý den,

v rozpočtu města Jindřichův Hradec na letošní rok není zahrnuta položka řešící opravu hřiště v prostorách 5. ZŠ. Nicméně v „zásobníku“ projektů k případné realizaci je zahrnuta akce „Sportoviště ZŠ J. Hradec III, Vajgar 692 (5.ZŠ)“. Přesný termín realizace v tuto chvíli nelze stanovit, vše se odvíjí od zastupitelstvem schválených akcí v rámci rozpočtu na příslušný kalendářní rok.

S pozdravem

Eliška Čermáková
soudní přísedící
V.Jindřich  |  12.2.2023 11:20:23
Dobrý den,
uvažuji o možnosti stát se tzv. soudním přísedícím u OS Jindřichův Hradec. Prosím můžete mi sdělit, jak postupovat a na jaký odbor města se mám případně obrátit?
Děkuji. Jindřich
Vážený pane Jindřichu,

v této souvislosti bych Vás ráda požádala o zaslání bližších údajů o Vaší osobě, abychom je mohli zaslat na Okresní soud v J. Hradci na e-mail bartoskova@jh.cz. Tyto předám paní ředitelce správy soudu paní Janě Duškové. Posuzování přísedícího podléhá schvalovacímu procesu na soudě, poté podají na město žádost o volbu přísedícího. Tu musí pak schválit Zastupitelstvo města J. Hradec.

S přáním pěkného dne

Karolína Bartošková
Rekonstrukce
Pavlína Ježková  |  12.2.2023 21:05:11
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jestli někdy plánujete opravu ulice 28. října? Ptám se z toho důvodu, že je tato ulice plná děr a výmolů a autům, která tudy jezdí a MHD to příliš neprospívá. Děkuji předem za odpověď
Odpověděl: Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí | 13.2.2023 15:28:28
Dobrý den,

letos je v rozpočtu počítáno s provedením aktualizace projektové dokumentace včetně relevantních vyjádření či souhlasů na rekonstrukci ulice 28. října. K samotné opravě by pak mělo dojít příští rok a bude se jednat o kompletní rekonstrukci vozovky včetně rekonstrukce jednotné kanalizace a vodovodu, chodníků i veřejného osvětlení a doplnění dešťové kanalizace. Součástí této akce bude i úprava či výsadba zeleně. Ulice 28. října byla velmi zatížena v souvislosti s opravou Václavské ulice, letos se dokončí poslední úsek Václavské, a tak může dojít i na ulici 28. října.

s pozdravem

Eliška Čermáková
Znečištěná vozovka
Věra Reisnerová  |  10.2.2023 12:29:36
Dobrý den,
Nevím, jestli se na Vás obracím správně, ale dnes 10.2.2023, ráno jsem jela od kruhového objezdu u Penny na sídlišti Hvězdárna směrem k Jiráskovu předměstí a dále na kruhový objezd u Kuniferu. Za kruhovým objezdem u Penny byla vozovka poměrně hodně znečištěná a plná zmrzlého bahna, pravděpodobně po vozidlech vyjíždějících ze stavby obchodního centra. Znečistění bylo na silnici až téměř k odbočce na Jiráskovo předměstí. Bylo by prosím možné firmu na to upozornit? Domnívám se, že by stavební firma po sobě komunikaci měla uklidit.
Děkuji!
Vážená paní Reisnerová,

děkujeme Vám za zaslání připomínky. Upozorníme jak stavební firmu, tak správu a údržbu silnic.

S přáním pěkného dne, Karolína Bartošková
Spoje MHD
Vendula  |  4.1.2023 13:23:42
Dobrý den, neuvažujete změnit časy MHD v místní části Buk - během dne několikrát jede současně MHD a ve stejný nebo o chvíli dříve/později jede linkový autobus. A nebylo by špatné zvážit i přidání ranního školního spoje? V půl8 jezdí pouze linkový autobus. Děkuji
Odpověděl: Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí | 6.1.2023 13:51:03
Dobrý den,

na základě Vašeho podnětu prověřil příslušný místostarosta spolu s odborem dopravy zmiňované spoje a došli k závěru, že současný režim není třeba měnit. Jde o to, že spoje, které jezdí přes Buk obsluhují i další místní části a zastávky ve městě a jízdní řád je nastaven tak, aby spoje navazovali na další autobusy na zastávce v Pravdově ulici a změna by tak vedla k narušení těchto spojení. Ranní "školní" autobus je sice veřejné linkové dopravy, ale obsluhuje stejné zastávky jako MHD, vytíženost spoje je přiměřená, a tak nevidíme jako efektivní přidávat v tento čas další autobus. Děkujeme za Vaše připomínky.

S pozdravem

Eliška Čermáková
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 44 | další >
load