1234

Otázky a odpovědi

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Výsadba
Kateřina Muzikářová  |  8.4.2019 13:30:13
Dobrý den, předně chci pochválit za kvetoucí trávníky v okolí plaveckého bazénu. Vypadá to krásně a jarně. K tomu se i vztahuje můj dotaz: Má město v plánu rozšířit výsadbu jarních květin do trávníku i na další místa? Například některé kruhové objezdy by zasloužily oživit. Děkuji
Vážená paní Muzikářová,

kruhové objezdy v majetku města jsou pouze dva, a to u Kauflandu a u nemocnice a ty jsou květinovou výzdobou osázeny. Ostatní jsou ve správě Správy a údržby silnic a Ředitelství silnic a dálnic. V současné době nemá město v plánu výsadbu jarních květin do trávníků rozšířit.

Velice děkujeme za chválu a zároveň za pochopení.

S přáním hezkého dne

Karolína Bartošková
Kácení stromů v místí části Otín 6.3.2019
František Lébl  |  6.3.2019 19:47:47
Dobrý den.Chtěl bych zeptat z jakého důvodu se kácejí vzrostlé jasany podél potoka od Točny směrem nahoru do vsi.Dnes jsem si to prohlížel a nezdálo se mi,že jsou nějak napadené snad na jeden.Jinak je to krásné zdravé dřevo.Na Jitce byla schůze a o tomto tam nepadlo ani slovo.Možná by stačil jen výchovný průřes Děkuji za odpověd.
Dobrý den,

kácení stromů (jasanů) bylo povoleno už v roce 2017 rozhodnutím č. j. OŽP/11404/17/ Hs a byla za ně uložena náhradní výsadba 15 nových stromů (možno zvolit z druhů dub letní, olše lepkavá, javor klen, lípa malolistá). Důvodem k vydání souhlasu s pokácením je skutečnost, že stromy jsou značně zdravotně oslabené. Cituji z rozhodnutí: „v korunách silně prosychají, řada z nich má rozsáhlé dutiny ve spodní části kmene, zaznamenány byly i plodnice dřevokazných hub. Celkově lze konstatovat, že stromy nesou také výrazné známky napadení chorobou tzv.:chřadnutím jasanů“.

S pozdravem

Ivana Nováková, vedoucí odboru životního prostředí
Nový ceník MHD
Jana  |  2.1.2019 9:56:01
Dobrý den,od 1.10.2018 platí nový ceník MHD novinka je roční studentská jízdenka platí i o prázdninách.Zajímalo by mě a asi i ostatní jestli to bude platit i pro ty,kteří studentskou kartu koupili už v září.Většina asi koupila roční studentskou na začátku školního roku,ale ceník platí až od 1.10.2018...Děkuji za odpoveď
Dobrý den,
bude platit pro všechny, kteří si kartu na studentské jízdné předplatili, ale pouze v případě, že si časový kupon prodlouží v informační kanceláři ČSAD J. Hradec v ulici U Nádraží, kde mu bude školní rok prodloužen na roční jízdné tzn. i přes prázdniny.
S pozdravem

Karolína Bartošková
Žádost o nopravu osvětlení
Miloš Salus  |  5.10.2018 7:51:34
Dobrý den . Již několikátý den v naší části obce nesvítí veřejné osvětlení. Chápeme že v rámci výstaby nové nové části komunikace se toto může přihodit.Ovšem v den voleb a ještě stavbou prochází lidé do zaměstnání! Děkujem za provedenou nápravu.
Dobrý den,

dne 3. 10. 2018 vydaly Služby města Jindřichův Hradec upozornění pro občany Dolního Skrýchova, že z důvodu rekonstrukce komunikace nebude svítit přibližně 10 dní část veřejného osvětlení v Dolním Skrýchově. Za tuto situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Karolína Bartošková
Místní úprava provozu - Jakubská ulice
Ondřej M.  |  7.9.2018 11:30:09
Dobrý den vážený pane Heřmane,

rád bych se zeptal kdo a z jakého důvodu navrhl změnu stávajícího značení (zrušení slepé ulice a nahrazení značkou o zákazu průjezdu). Za celou dobu co zde bydlím jsem zde totiž podle toho co je psáno v odůvodnění vyhlášky nezaregistroval jediné větší vozidlo, které by zde bylo nasměrováno GPS navigací. Pouze jednou či dvakrát jsem zde musel navigovat zbloudilé turisty.
Nestálo by za úvahu spíše tuto komunikaci opravit a zlegalizovat její průjezdnost, čímž by se výrazně ulevilo již takto hodně přetížené křižovatce s Nežáreckou ulicí, kde se týden co týden stane menší dopravní nehoda a auta kolikrát musí složitě vycouvávat zpět do křižovatky.
Dle mého se jedná o úpravu naprosto odporující zdravému rozumu, podobně jako bylo po 25-ti letech zavedení zón s pravidlem pravé ruky.
Pokud někomu vadí, že mu projede denně několik aut kolem domu nemělo by finální řešení být na úkor většiny obyvatel, kteří tuto komunikaci využívají.
Děkuji předem za odpověď.
Vážený pane Ondřeji M.,

pokud požadujete informace o tomto řízení bylo by vhodné se spisem seznámit na odboru dopravy Městského úřadu v J. Hradci, který celou záležitost projednává jako obecní úřad obce s rozšířenou působností. Tento návrh se oznamuje „ neznámým osobám“ ve smyslu § 25 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu a taktéž podle § 171 , 172 , 173 a 174 téhož zákona.
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.
Městský úřad Jindřichův Hradec odbor dopravy se v tomto říze zabývá pouze návrhem úpravy dopravního značení a nikoliv dalších věcí jako je např. oprava komunikace.
Ze shora uvedených důvodů doporučuji se se spisem osobně seznámit a po té případně uplatnit písemně Vaše námitky a připomínky a to nejpozději do 22. 10. 2018.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Zbyněk Heřman, vedoucí odboru dopravy
wi-fi v budově městského úřadu
Jan Holý  |  20.9.2018 18:16:15
Dobrý den,
funguje v prostorách městského úřadu v Janderově ulici bezplatná volná wi-fi síť? Děkuji za odpověď.
Dobrý den pane Holý,

ano je, stejně jako ve městě je v budově „MEU_JH_free“. Na tuto wi-fi se připojí kdokoli, jen je časově omezená na půl hodiny. Po vypnutí se za hodinu opět můžete připojit.

S pozdravem
Karolína Bartošková
parkování na nábřeží
Eva Haladová  |  5.9.2018 20:27:57
Dobrý den.Vezla jsem vnučku do školy a na parkovacím místě na nábřeží,které je určeno pro 1 ZŠ a smí se tam stát cca 20 min.,stála motorka.Ta motorka tam stála i odpoledne.Nezabrala celé parkovací místo a šikovný řidič by zaparkoval,já jsem to raději nerizkovala.Myslím,že motorka tam určitě neměla stát 5 hodin a ještě mně zarazilo,že to nezajímalo městskou policii,která jela okolo.Zajímá mně,jak je to s parkováním motorek a kolikrát denně městská policie projíždí třeba nábřeží.Děkuji za odpověď Eva H.
Dobrý den,

nepovolené stání řeší kolegové písemným předvoláním, který obdržel provozovatel vozidla, aby se dostavil k podání vysvětlení a vyřešení přestupku. Na motocyklisty se vztahují dopravní předpisy jako na ostatní řidiče.

S pozdravem

Luboš Müller vrchní strážník
Hluk z letiště
Radim Ženata  |  11.9.2018 10:00:58
Dobrý den, rád bych vyjádřil velký nesouhlas s tvrzením Marie Markové a Kamila Bednaříka. Hluk byl přirozený ke konání akce tohoto druhu a místo toho, aby byli občané rádi, že se zde děje mezinárodní akce takového rozsahu, tak si stěžují a snaží se město ještě více "zabít". Rozhodně to není názor většiny občanů, nýbrž názor pouze pár jedinců, kterým hluk vadil. Děkujeme za tuto, ale i další akce, ať už pořádané městem, nebo místními organizacemi.
Dobrý den,

děkujeme za Váš názor.

S pozdravem

Karolína Bartošková
Nadměrný hluk z letiště
Kamil Bednařík  |  8.9.2018 9:10:50
Doplním dotaz paní Markové: uběhlo dalších krásných 14 dní obohacených nádhernou celodenní kulisou tůrování letadel. Před hlukem nejde utéci, jde si na něj pouze zvyknout. Doplním, že já si zvykat nechci a dovoluji si tvrdit, že drtivá většina obyvatel JH také ne. Nemám nic proti tomu, aby se piloti vyblbli během jednoho nebo dvou dní při nějakých nesmyslných výkrutech. Pokud ale něco trvá týdny v kuse, nechť své umění předvádí někde nad lesy, ideálně nad takovými, které jsou v majetku armády. Máme již výsledky měření hluku, kterému jsme byli nedobrovolně vystaveni? Zabýval se tím vůbec někdo? Jaké byly naměřené hodnoty? Před volbami bude užitečná informace kdo z radních povolil tuto akci? Děkuji za vyčerpávající odpověď.
Vážený pane Bednaříku,

město Jindřichův Hradec, jak již bylo sděleno paní Markové, jejíž dotaz doplňujete, požádalo o součinnost Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „Krajská hygienická stanice“), přičemž tato se naším podnětem zabývala. Městu Jindřichův Hradec se ale v reakci na žádost o součinnost nedostalo sdělení ve smyslu, že stanovené hlukové limity jsou či nejsou překračovány, od čehož by se odvíjela další jednání či řešení nastalé situace. Důvodem je skutečnost, že nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, stanoví hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu pro „charakteristický letový den“ (definice viz § 2 písm. m) nařízení vlády č. 272/2011 Sb.). Aktivity a činnosti spojené s Mistrovstvím Evropy však podle vyjádření Krajské hygienické stanice nelze jednoznačně podřadit pod definici pro zmíněný „charakteristický letový den“ - nařízení ovšem pamatuje pouze na uvedený hygienický limit (viz shora). Krajská hygienická stanice nás tak informovala, že se pokusí o měření hodnot hluku ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem. Zda se tomu tak stalo, či jaké hodnoty byly naměřeny, nám není známo. V tuto chvíli tak město Jindřichův Hradec nedisponuje informacemi o tom, že by v souvislosti s Mistrovstvím Evropy v letecké akrobacii byly porušovány právní předpisy, k jejichž dodržování je pořadatel – Aeroklub Jindřichův Hradec z.s. (ve spolupráci s dalšími subjekty) – zavázán mj. smluvním vztahem, na jehož základě má předmětné pozemky, které jsou ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, ve výpůjčce. Aeroklub Jindřichův Hradec z.s. má vůči městu Jindřichův Hradec z hlediska pořádaných akcí fakticky pouze oznamovací povinnost vyplývající ze smluvního vztahu s vypůjčitelem, tj. městem Jindřichův Hradec.
Velmi nás mrzí, že v souvislosti s konáním 21. Mistrovství Evropy v letecké akrobacii – rozsahem významné sportovní akce mezinárodního charakteru, na niž se nám dostává i četných kladných ohlasů ze strany návštěvníků Mistrovství a obyvatel města Jindřichův Hradec – došlo k narušení života Vás, občana Jindřichova Hradce. Platí ale již uvedené, tedy že při řešení daného problému jsme museli a musíme, odvisle od případné zprávy Krajské hygienické stanice, vycházet primárně z nastaveného právního rámce.

S pozdravem,
Karel Holý, oddělení právní
nadmerny hluk z letiste
Tomáš Koudelka  |  4.9.2018 15:26:48
Dobrý den, jenom bych rád upozornil, že názor paní Markové o nadměrném hluku rozhodně není převážný a troufám si říct, že většina občanů města je ráda, že se zde koná taková "neobvyklá" soutěž jako je letecká akrobacie.
Je zválštní že na každoroční kravál z porcinkulí si nikdo nestěžuje... zřejmě ze zvyku a tradice:)

Děkuji za pochopení mého rozhořčení a omlouvám se za spamování dotazů.
Dobrý den,

děkujeme za Váš názor.

S pozdravem

K. Bartošková
< předchozí | 1 [...] 17 18 19 20 21 22 23 [...] 40 [...] 43 | další >
load