1234

Otázky a odpovědi

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
ochrana drůbeže
Honza  |  10.10.2016 22:17:44
V neděli jsem byl s rodinou na vycházce, došli jsme až do prostor bývalého zahradnictví na Otíně, dnes jsou tam řadovky, které jsou z větší části neobydlené. Překvapilo mě, že v křoví na malém oploceném a zabláceném plácku někdo chová snad 20 slepic a krůty, nevím, čí pozemek je , ale není to týrání ?
Odpověděl: Ing. Karolína Bartošková | 13.10.2016 13:24:55
Dobrý den pane Honzo,

dne 12. října 2016 provedla pracovnice z odboru životního prostředí místní šetření v přibližně udané lokalitě, bohužel však dle Vašeho popisu místo nenašla. Prosím Vás tedy, abyste kontaktoval přímo paní Marii Kozlovskou z odboru životního prostředí na e-mail: kozlovska@jh.cz nebo tel. +420 384 351 291 s přesným popisem místa.
Děkuji Vám za spolupráci a přeji pěkný den.
S pozdravem
Karolína Průšová
Poděkování
Jindrich Havleka  |  30.9.2016 14:44:34
Rád bych touto cestou poděkoval zúčastněným a zainteresovaným subjektům, které se podílejí na právě probíhající opravě horního altánu v hradeckém lesoparku a také těm kteří se starají o opravy a revitalizaci drobných sakrálních staveb (božích muk). Oprava již nečitelného kříže u Jakubského kostelíka se znamenitě zdařila. Snad vše dlouho vydrží ve stávající podobě.
Odpověděl: Ing. Karolína Bartošková | 3.10.2016 14:59:24
Dobrý den,

děkujeme za pozitivní zprávu i my doufáme.

Přeji Vám hezký den,

s pozdravem Karolína Průšová
zpřístupnění Mertových sadů pro vozíčkáře a kočárky
Tomáš Koudelka  |  30.9.2016 14:26:49
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je v brzké době v plánu nějakým způsobem zpřístupnit Mertovy sady pro handicapované občany, případně je udělat alespoň po jedné "páteřní" komunikaci plnohodnotně průjezdné s návazností na Naxerovu lávku? Zároveň bych rád podotkl, že takzvané slepičí schody si zde přímo říkají o vybudování bezbariéroveho sjezdu. Ostatně občané sami zde již takový neoficiální boční sjezd používají.

Děkuji vám předem za odpovědi.
Odpověděl: Ing. Karolína Bartošková | 3.10.2016 14:58:11
Dobrý den pane Koudelko,

v současné době dochází k rekonstrukci altánu a bezpečného přechodu přes Bratrskou ulici směrem k pomníku. Ohledně dalšího rozvoje cest v Mertových sadech se zatím nic neplánuje. Jen údržba stávajících komunikací a prostranství. Děkujeme za podnět budeme se jím zabývat.
S pozdravem
Bohumil Komínek, místostarosta města
park -cesty
Marie Rodová  |  20.9.2016 10:29:07
Dobrý den,ráda bych se zeptala na nové plochy v parku, které se plánují vydláždit.Stávající chodníky v Jindř,Hradci mají velké mezery mezi kostkami,špatně se po nich chodí ženám na podpadcích.Je to známé a ženy jsou nespokojeny.Můj dotaz je, jestli si město ohlídá kvalitu dláždění a hlavně velké rozestupy při dláždění.děkuji Rodová
Odpověděl: Ing. Karolína Bartošková | 20.9.2016 16:09:14
Vážená paní Rodová,

dlažby z kamene se dají provádět dvěma způsoby. V případě dláždění z přírodních štípaných kostek, které by se měly používat v městské památkové rezervaci, nelze zajistit provedení bez spár, neboť povrchy kostek nejsou rovné. Povrch bez spár lze zajistit pouze použitím řezaných kostek (Panská, Štítného, Svatojanská), které ovšem nejsou příliš kladně hodnoceny orgány památkové péče. Stávající dlažba na centrální komunikaci v parku zůstane zachována, krátké úseky navazujících chodníků budou z přírodní mozaiky s přirozenými spárami.
S pozdravem
Vladimír Krampera, vedoucí odboru rozvoje
přednost zprava
11.8.2016 20:17:05
Dobrý den,

které konkrétní osoby rozhodli o zavedení přednosti zprava na Zborově. Ptám se proto, abych věděl, koho mám v dalších volbách volit a koho rozhodně nevolit. Nikoho z vás nenapadlo, že v ulici 28. října začali po „revoluční“ a také výborně vymyšlené změně jezdit autobusy MHD??? V této lokalitě jistě dojde ke „zklidnění“ dopravy, jelikož tam budou auta tůrovat jedničku na každé druhé, výmoly ozdobené křižovatce. Dojde tím i k větší plynulosti dopravy? Zmenší se tím emise a zejména hluk? Připadá oněm odborníkům křižovatka ulic 28. října a Na výsluní jako přehledná a kde je „rozumné“ dávat přednost zprava? Pokud vám jde o zklidnění dopravy, žádám, aby po celém městě Jindřichův Hradec došlo k odstranění značek a byla pro sjednocení pravidel a odstranění zmatků zavedena všude přednost zprava. Tímto krokem budeme všichni dostatečně zklidnění včetně zbytečně nervózních a neustále nabouraných řidičů. Dále vás upozorňuji na skutečnost, že Město a zejména městská policie vědomě přehlíží porušování § 25 odst. (3) Zákona o provozu na pozemních komunikacích, který zní:„Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.“ Pro větší zklidnění a zlepšení plynulosti dopravy v CELÉM Jindřichově Hradci, žádám, aby byly všechny tyto přestupky řešeny a to nikoli způsobem, že budou nadále a dlouhodobě ignorovány. Žádám, aby ve VŠECH ulicích, kde bude přednost zprava byly dodržena šířka jízdních pruhů viz ustanovení výše. O provedených opatřeních laskavě veřejnost informujte.
Odpověděl: Ing. Karolína Bartošková | 29.8.2016 11:46:41
Dobrý den,

v úvodu odpovědi si dovolím nejdříve uvést záležitost týkající se obecně stanovování místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Místní nebo přechodnou úpravu provozu na silnicích II., III., třídy, na místních komunikacích a veřejně přístupných komunikacích stanoví podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu obecní úřad obce s rozšířenou působností v našem případě Městský úřad Jindřichův Hradec – odbor dopravy, který návrh projedná s dotčeným orgánem Policií ČR. Pokud se jedná o vyjmenované značky dle § 77 odst.5 téhož zákona postupuje se podle tohoto § - obecně „opatřením obecné povahy“.
Konkrétní návrh řešení „přednosti zprava“ projednala na jednání „dopravní komise“ jako poradní orgán Rady Města J.Hradec a s tímto návrhem vyslovila souhlas Rada Města J.Hradec. Následně Město J.Hradec požádalo o odstranění a umístění dopravních značek obecní úřad obce s rozšířenou působností v našem případě Městský úřad Jindřichův Hradec – odbor dopravy. K tomuto návrhu se vyjádřila Policie ČR, následně byl návrh zveřejněn na úřední desce a po uplynutí zákonných lhůt bylo vydáno příslušné „stanovení“.
K návrhu řešení „přednosti zprava“ nebyla obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručena žádná připomínka ze strany účastníků silničního provozu, zejména občanů „Zborova“.
Na zavádění „předností zprava“ byl vysloven názor (pravidlo), že tyto „přednosti zprava“ se zavedou hlavně v zónách 30 a to z důvodu snížení rychlosti v těchto zónách. Jedná se většinou o zóny zejména v „klidových“ částech města ( Sládkův Kopec, Zborov, sídliště Hvězdárna, sídliště Pod Kasárny Třebického ulice a okolí /sídliště U Nádraží/). Na Zborově se „přednost zprava“ však nezavedla v okolí ulice U Nemocnice ( MHD).
V závěru si dovoluji podotknout, že podle našich zkušeností řidiči jsou většinou zvyklí, že každá křižovatka musí být označena svislým dopravním značením a že ne všichni umí použít „přednost zprava“, „zip“ atd. Obdobná situace byla taktéž v roce 2004 na sídlišti Pod Kasárny avšak za několik týdnů se situace ustálila a řidiči si toto pravidlo „pravé ruky“ osvojili. Stejná „přednost zprava“ platí například u obchodního domu Albert, Kaufland a Lidl.
S pozdravem Zbyněk Heřman, vedoucí odboru dopravy.
změna v přednosti
Kadeřábek  |  22.8.2016 9:26:47
Dobrý den,
přijde Vám rozumné odstranit značky v křižovatkách s tím, že se má dávat přednost zprava? Spousta obyvatel i návštěvníků JH má "zažité" trasy, kde v podstatě jezdí "automaticky" s tím, že nepočítají se změnou v přednosti. Nebylo by možné při vymýšlení těchto zlepšováků používat zdravý rozum? Proč nejsou křižovatky osazeny alespoň dočasnou informační cedulí "pozor změna v přednosti v jízdě", tak jak je to zcela běžné v jiných městech? Pokud vám šlo o zpomalení dopravy, proč jste zde nanainstalovali retardéry pro zpomalení provozu?
Odpověděl: Ing. Karolína Bartošková | 29.8.2016 11:40:55
Dobrý den,
konkrétní návrh řešení „předností zprava“ projednala na jednání „dopravní komise“ jako poradní orgán Rady města J. Hradec a s tímto návrhem vyslovila souhlas Rada Města J. Hradec. Následně město požádalo o odstranění a umístění dopravních značek odbor dopravy. K tomuto návrhu se vyjádřila Policie ČR, následně byl návrh zveřejněn na úřední desce a po uplynutí zákonných lhůt bylo vydáno příslušné „stanovení“.
K návrhu řešení „přednosti zprava“ nebyla obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručena žádná připomínka ze strany účastníků silničního provozu, zejména občanů „Zborova“.
Na zažité „trasy“ mohu pouze reagovat tím, že podle § 4 zákona č. 361/2000 sb., o silničním provozu je v povinnostech řidiče řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.
Na přednost zprava jsou řidiči upozorněni dodatkovou tabulkou s textem PŘEDNOST ZPRAVA, která je umístěna na svislých dopravních značkách č. IZ 8a – zóna z dopravním omezením 30 km ( mimo Zborova).

K navrhovanému nainstalování retardérů uvádíme, že vzhledem k velkému prostoru jednotlivých zón 30 by byly retardéry neúčinné a taktéž by mohlo dojít ke zvýšení hlučnosti při jejich přejíždění.
S pozdravem Zbyněk Heřman, vedoucí odboru dopravy.
Parkoviště sídl. Hvězdárna
Marek  |  25.8.2016 11:54:10
Dobrý den, před pár měsíci jsem se zajímal o projekt nového parkoviště na sídl. Hvězdárna. Bylo mi odpovězeno, že v letošním roce je vyhrazena částka v rozpočtu pro parkoviště u 6.ZŠ. Kdy začnou práce probíhat? Zatím jsem si žádné aktivity u 6.ZŠ nevšiml.

Děkuji
Odpověděl: Ing. Karolína Bartošková | 29.8.2016 10:51:11
Dobrý den,

výstavba parkoviště u 6. ZŠ je projektově připravena, nejsou však majetkově vypořádány pozemky v majetku ÚZSVM a České pošty, realizace bude možná až po jejich vypořádání.

S pozdravem Vladimír Krampera, vedoucí odboru rozvoje
dopravní značka
Pavla  |  8.8.2016 14:02:57
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat v novinách jsem četla, že v ulici Zborovská budou zrušeny dopravní značky. Můžete mi říci proč? Děkuji
Odpověděl: Ing. Karolína Bartošková | 8.8.2016 14:24:21
Dobrý den,

nejen na Zborově. Z křižovatek na sídlišti Hvězdárna, Sládkově kopci a částečně na Zborově v zónách, kde je rychlost omezena na 30 km/hod. byly odstraněny svislé dopravní značky upravující přednosti. Důvodem je, zklidnění dopravy v těchto oblastech. Řidiči budou obezřetnější u každé křižovatky, protože budou muset dát přednost zprava a tím snížit svou rychlost. Řidiči se musí řídit „předností zprava“ dle § 22 (jízda křižovatkou) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Tyto změny projednala dopravní komise a následně je odsouhlasila Rada města Jindřichův Hradec.
S pozdravem
Karolína Průšová
farmářské trhy
Eva  |  10.6.2016 21:35:34
Dobrý den.Prosím Vás,najdu na stránkách města,kdy jsou farmářské trhy.Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Ing. Karolína Bartošková | 13.6.2016 13:37:23
Dobrý den,

trhy budou tradičně od 13. května do 14. října vždy v pátek jednou měsíčně od 9:00 do 16:00 hodin v Husových sadech.

Termíny:
13. května
10. června
8. července
19. srpna
9. září
14. října

S pozdravem
Karolína Průšová
Sečení trávy sídl. u nádraží
Hembera Miroslav  |  21.5.2016 20:25:36
Kontroluje někdo kvalitu odvedené práce sekáčů? Proč se seče tráva teprve když dosáhne výšky pomalu jednoho metru? Proč se neseče častěji? Je to prasárna a vizitka města.
Odpověděl: Ing. Karolína Bartošková | 25.5.2016 20:21:44
Vážený pane Hembero,

rozpočet města počítá s provedením třech sečí na sídlištích – 1. seč v měsíci květnu – červnu, 2. seč v měsíci červenci – srpnu, 3. seč v měsíci září – říjen (doba zahájení sečí závisí od stavu vegetace). V letošním roce bylo zahájeno sečení samosběrnou sekačkou na sídl. U Nádraží dne 9. 5. při výšce porostu cca 15 – 20 cm. Týden po sekačce bylo zahájeno dosečení ploch křovinořezy. V současné době (po 14 dnech sečení) je sídl. U Nádraží sekačkou posečené, pokračuje se v navazujících lokalitách směrem k Nádražní ulici, předpokládáme dokončení seče v celé lokalitě u nádraží včetně dosečení křovinořezy v termínu do 3. 6.2016
Za kvalitu a průběh prací odpovídá Bc. Petr Dvořák ze společnosti Služby města J. Hradec s.r.o., s případnými dotazy a připomínkami se můžete obrátit přímo na jeho tel. 724 150 375.
S pozdravem
Ivo Ježek, ředitel Služeb města Jindřichův Hradec
< předchozí | 1 [...] 17 18 19 20 21 22 23 [...] 37 | další >
load