1234

Otázky a odpovědi

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Tyršovy sady - ZS
Karel Nový  |  19.5.2021 17:16:37
Dobrý den,

děkuji za odpověď - pan architekt Ing. Špulák ví o čem mluví a jeho argumentům rozumím a souhlasím s nimi. Myšlenka sportoviště jako celku se mi líbí včetně výborného návrhu podzemního parkoviště. Jsem rád, že někomu na městu záleží a ubírá myšlenky správným směrem. Ještě k zimnímu stadionu - druhou ledovou plochu zmiňuji především kvůli víkendové vytíženosti stávajícího zimního stadionu a menší plocha by mohla být finančně méně nákladná např. pro hobby hokejisty co se týče pronájmu ledové plochy - ale to jen taková úvaha, třeba by tomu tak nebylo. A v prvotním návrhu, tedy této studii, se počítá s jakou kapacitou a co nosnost střechy pro umístění např. kostky nad ledem? Věřím, že při samotném projektování ZS by bylo zohledněno naprosto vše, co je v dnešní době standardem i v jiných městech.

Děkuji
Odpověděl: Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí | 25.5.2021 9:01:34
Dobrý den,

předávám informace od pana architekta Špuláka. Nejprve k únosnosti zastřešení: Zimní stadion v J.Hradci byl zastřešen ocelovou konstrukcí v roce 1984 podle projektu Ing. Zemana ( mimo jiné autora Žďákovského mostu přes přehradu Orlík - ve své době největšího ocelového mostního oblouku na světě). Ocelová konstrukce byla vyrobena ve Vítkovicích. Zastřešení bylo navrženo dle tehdy platných norem, ale po roce 2006 po pádu mnoha střech díky velkému zatížení sněhem došlo ke zpřísnění předpisů pro statické výpočty střech a většina střech provedených před rokem 2006 dnešním normám neodpovídá. V našem návrhu počítáme se zachováním stávajícího zastřešení z roku 1984 s tím, že bude provedeno zesílení , které nebude ekonomicky příliš náročné a umožní i instalaci dalším prvků tedy i multimediální kostky.
Kapacita zimního stadionu (hlavní haly) je pro jednotlivé způsoby využívání odlišná:
1 - zimní stadion - míst k sezení 2.464 míst, ke stání na ochozu 500 míst, novinářská a VIP místa 36, celkem 3.000 diváků
2 - koncertní uspořádání - s možností stání: míst k sezení 1.850 míst, ke stání na ochozu 300 míst, ke stání na ploše 2.500 míst, VIP místa 50, celkem 4.700 diváků
3 - koncertní uspořádání - pouze sezení : míst k sezení 1.850 míst, k sezení na ploše 1.800, VIP místa 50, celkem 3.700 diváků

S pozdravem

Eliška Čermáková
AVE - co na to říká město?
Karel Nový  |  14.5.2021 17:48:21
https://www.youtube.com/watch?v=Z3YPZ9_i8mk
Odpověděl: Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí | 20.5.2021 8:43:10
Dobrý den,

město Jindřichův Hradec své tvrzené nároky uplatňovalo v rámci správního řízení u příslušných státních orgánů, kde neuspělo. Zákon o odpadech, který se na náš a jemu podobné nároky použije a které se dle tohoto posuzují, respektive jeho sporná ustanovení jsou v tuto chvíli předmětem rozhodování Ústavního soudu, tedy zda jsou či nikoliv v rozporu s ústavním pořádkem.

S pozdravem

Eliška Čermáková
Tyršovy sady
Karel Nový  |  5.5.2021 18:23:35
Dobrý den,

chci město a projekční kancelář JPS J. Hradec pochválit za studii Tyršových sadů. Nicméně určitě je zde spoustu otázek a návrhů na zlepšení. Určitě by šlo spoustu věcí řešit lépe než v představené studii, ale každý na to samozřejmě může mít jiný pohled. Proto mě zajímá, zda na investice takového rozsahu neplánuje město vypsat architektonickou soutěž, ze které by vzniklo více návrhů, se kterými by se dalo dále pracovat. Dle mého by na tento typ staveb v centru města soutěž vzniknout měla. Dále je otázkou, jak pojmout konkrétní návrhy budov, zda zachovat budovy v původním počtu nebo více sjednotit. Například u nových nebo zrekonstruovaných zimních stadionů je standardem druhá krytá ledová plocha, která by vzhledem k vytížení místního stadionu zcela jistě našla užití a nejsme v okolí zimního stadionu limitováni prostorem. Oproti tomu venkovní kluziště při současných podmínkách by dávalo smysl spíše jako doplňkové sezónní pro veřejné bruslení. Co se týče kryté části, často se používá pojem multifunkční hala, což by mohl splnit zimní stadion ve zvětšené verzi s druhou ledovou plochou a v případě potřeby by v hlavní hale bylo možné uspořádat např. koncert atd. Podzemní parkoviště je výborný nápad, ale vzhledem k počtu sportovišť bude potřeba řešit jejich kapacitu, navržená se mi zdá nedostatečná.

Děkuji
Odpověděl: Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí | 19.5.2021 16:45:43
Dobrý den,

vedení města se rozhodlo pro zadání veřejné zakázky na vypracování studie. Záměr i zadání schválila rada města a vše proběhlo podle pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Jistě na to existují různé názory, ale vypsání architektonické soutěže není zákonná povinnost. Kompletní dokumentace revitalizace areálu Tyršovy sady je k dispozici na webu města pod odborem rozvoje (https://www.jh.cz/redakce/index.php?clanek=280116&xuser=850615829722564873&lanG=cs&slozka=50456&xsekce=50508). Studie je prvním krokem, bude následovat široká diskuse, projektování a poté až postupná realizace. Ke změnám samozřejmě může dojít, nejde o neměnný stav.
K otázce pojetí zimního stadionu jsem požádala o vyjádření pana architekta Špuláka - "Ano, samozřejmě existuje vždy více variant, jak řešit nějaký stavební záměr, při práci na studii Tyršova areálu jsme zvažovali i druhou krytou ledovou plochu, schopnou celoročního provozu, využívající jedno technické zázemí, nebyl by ani problém s parkovištěm pod touto halou, v jedné z variant byl celý komplex doplněn i drahami pro curling, ale po zvážení všech aspektů (velikost města, spádovost apod.) jsme jako variantu předloženou k projednávání zvolili tu, která svou ekonomií a variabilností je pro dané místo z našeho pohledu nejvhodnější. Samozřejmě je to věc k diskuzi a pokud se dojde k názoru, že by byla vhodnější zastřešená druhá ledová plocha, tak není problém toto do konceptu zahrnout, jen upozorňujeme na nutnost počítat s adekvátními finančními nároky na realizaci a také se ztrátou plochy multifunkčního veřejného prostoru v centru města. Využití tohoto místa jsme předpokládali tak, že v chladných měsících by zde byla regulérní otevřená hrací plocha pro lední hokej, v teplejším období pak místo pro shromažďování lidí, trhy, koncerty, poutě. Bylo by zde také možné na léto zřídit venkovní sportoviště např. hokejbal, inlinebruslení, malý fotbal, plážový či klasický volejbal apod."

s pozdravem a přáním pěkného dne

Eliška Čermáková
stavba za Penny
Vratislav Strnad  |  13.5.2021 13:32:02
Dobrý den .O stavbě za Penny jsem se dozvěděl dost informaci zde. Ale ptám se pravda že na pozemku měly byt původně dostavěny garáže k těm stávajícím a město tento pozemek prodalo tehdy za zvýhodněnou cenu právě na stavbu těchto garáží. A nyní tento pozemek někdo prodal asi zhruba po 18 letech za komerční cenu. Děkuji za opověď
Odpověděl: Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí | 19.5.2021 16:27:23
Dobrý den,

v roce 2003 po projednání v zastupitelstvu města byl schválen prodej pozemku za účelem výstavby garáží. Garáže byly postaveny a zkolaudovány. V roce 2005 byl schválen zastupitelstvem města prodej navazujícího pozemku bez podmínek. Jak majitel s pozemkem nadále nakládal není záležitostí města. Nutno podotknout, že k prodeji pozemku došlo před šestnácti lety, a to nikdo ze současného vedení města v zastupitelstvu, které prodej schválilo, nebyl.

S pozdravem

Eliška Čermáková
Uzavřená rozhledna
Tomáš  |  4.5.2021 7:38:30
Dobrý den kdy bude otevřena rozhledna v Děbolíně?
Odpověděl: Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí | 18.5.2021 9:46:11
Dobrý den,

v tuto chvíli nám ještě otevření rozhledny nedovolují aktuální opatření, protože vzhledem k tomu, že u rozhledny není obsluha, nemůžeme regulovat povolený počet návštěvníků. Hned, jak to bude možné, ale otevřeme a budeme o tom informovat na webu a sociálních sítích.

s pozdravem

Eliška Čermáková
Odpadkový koš
sidl. Vjagar  |  26.4.2021 6:23:58
Dobrý den,
chci se zeptat kam mám vyhazovat psí exkrementy, když jdu od budovy č.p. 716 směrem k bývalému Telekomu až na stezku na Otín?
Touto cestou není jediný odpadkový koš, ono nosit přes 0,5 km s sebou pytlík s exkrementem není příjemné nebo mám pytlíky odkládat na školní oplocení?
Prosím zda by bylo možné zde vytvořit odpadkový koš!
Odpověděl: Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí | 28.4.2021 10:57:23
Dobrý den,

odpadkové koše jsou přímo před zmiňovaným domem i před 5.ZŠ. Odpadkových košů je v této lokalitě dostatek a určitě mají majitelé psů spoustu možností, kam odpad vyhodit, i když někdy to znamená udělat pár kroků bokem. Na geoportálu města je podrobná mapa odpadového hospodářství (odpadkové koše jsou označeny červeně): https://geoportal.jh.cz/. Na Řečičce koše podél silnice nejsou, protože jsou zde k dispozici popelnice na odpad, do kterých je samozřejmě také možné sáček s exkrementy vyhodit. Průběžně odpadkové koše na různých místech ve městě doplňujeme a umístíme tedy jeden navíc i k chodníku směrem na Otín pod 5.ZŠ.

S pozdravem

Eliška Čermáková
Stavba za Penny
Tomáš  |  23.4.2021 11:23:30
A ještě jedna otázka.,kdy plánují otevření nového Penny marketu? Stačí rok
Odpověděl: Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí | 27.4.2021 10:42:58
Dobrý den,

podle informací, které máme od investora, by to mělo být už letos na podzim nebo v zimě.

S pozdravem

Eliška Čermáková
uprava terenu vedle Penny
JK  |  16.4.2021 11:58:57
Vážená paní Čermáková, děkuji Vám za odpověď na můj předchozí dotaz. Já bych se ale chtěl konkrétně zeptat na staveniště, které je teď přímo mezi Penny marketem a garážemi. Tam probíhají intenzivní terénní úpravy, dále již přijel vrtací stroj pro vrtání základů pro piloty. O budoucím obchodním centru na poli přes hlavní silnici samozřejmě vím. Děkuji.
Odpověděl: Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí | 23.4.2021 11:13:52
Dobrý den,

máte pravdu, mezi Penny marketem a garážemi bude sice páté rameno kruhového objezdu, ale stavba, která tam v tuto chvíli vzniká, bude nový Penny market, na jehož stavbu má investor platné stavební povolení.

s pozdravem

Eliška Čermáková
Stavba za Penny
Tomáš Kučera  |  21.4.2021 22:37:39
No nevím, zda na kruhový objezd se musí kopat základy, lidi se ptali na stavu naproti Penny parkovišti, ne na obchodní centrum, co má být postaveno za hlavní silnicí.
Já jsem slyšel, že tam má být postavena nová prodejna Penny marketu.
Kde je pravda, to nevím.
Odpověděl: Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí | 23.4.2021 11:11:32
Dobrý den,

ano, máte pravdu. Páté rameno tudy sice také povede, ale stavba, na kterou se ptáte je skutečně nový Penny market, investor staví na základě platného stavebního povolení.

s pozdravem

Eliška Čermáková
Parkovací automat v Janderově ulici
Dana Veselá  |  23.4.2021 10:17:46
Dobrý den,
proč parkovací automat v Janderově ul. (vedle budovy Městské policie) nepřijímá mince? Dnes jsem se pokoušela uhradit 5 Kč poplatek a automat minci vůbec nepřijal (nebyla možnost minci ani vhodit do příslušného otvoru) a automat oznamoval "no coins - žádné mince". Nebyla jsem jediná, ostatní po marném pokusu od automatu odešli... Nakonec jsem platila 100 Kč bankovkou, abych zaplatila 5 Kč poplatek, což mi přijde nelogické.
Odpověděl: Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí | 23.4.2021 11:09:43
Dobrý den,

na parkovacím automatu v Janderově ulici došlo k poruše. Zřejmě jste zde byla dříve, než se k nám tato informace dostala. Opravu musí provést specializované firma. Oprava je objednána a na automatu je přilepená informace o poruše a volném parkování. Pokud někdo zjistí poruchu na parkovacím automatu znemožňující platbu, je možné tuto poruchu nahlásit na MP na tel. č. 156. ti závadu nahlásí Službám města a po dobu poruchy je parkování bezplatné. Není nutné to řešit platbou bankovkami.

S pozdravem

Eliška Čermáková
< předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 [...] 20 [...] 37 | další >
load