1234

Zapojte se do projektu Změň Vajgar a řekněte nám, jak má vaše sídliště vypadat

Změň Vajgar.

Změň Vajgar je pilotní projekt, do kterého chceme plnohodnotně zapojit své obyvatele. Město Jindřichův Hradec připravuje ve spolupráci s architektonickou kanceláří Ing. arch. Tomáše Beneše územní studii revitalizace sídliště Vajgar, která si klade za cíl komplexně řešit problémy tohoto území a připravit kvalitní podklady pro rozhodování o revitalizaci veřejných prostranství. Proto, abychom věděli, co změnit, ale potřebujeme vás, obyvatele Vajgaru. Spustili jsme dotazníkové šetření, které nám má pomoci správně určit, co a jak změnit. Dotazník online můžete vyplnit zde

V první fázi projektu, která proběhne během března a dubna 2022, budou sbírány názory a připomínky všech občanů sídliště Vajgar a přilehlých lokalit. Za tímto účelem bylo připraveno ve spolupráci s Fakultou managementu Vysoké školy ekonomické v Praze dotazníkové šetření, které bude po zpracování výsledků v průběhu dubna 2022 sloužit jako podklad pro následující kroky v rámci celého projektu přípravy územní studie revitalizace sídliště Vajgar.

Dotazníky budou distribuovány všem obyvatelům sídliště Vajgar přímo do jejich poštovních schránek, zároveň je bude možné vyplnit i v elektronické on-line formě na adrese www.jh.cz/zmenvajgar či po načtení QR kódu. Vyplněný dotazník můžete odevzdat na těchto sběrných místech: plavecký bazén, obchodní dům Kaufland, obchodní dům Albert, nákupní středisko Merkur, Informační centrum v Panské ulici, Městská knihovna, pobočka Vajgar a stejně tak si zde můžete vyzvednout dotazník nový.

V průběhu března 2022 budou zároveň v uvedených lokalitách náhodně oslovovat respondenty také studenti Fakulty managementu. Někteří z vás budou moci se studenty projít tzv. senzorickým výzkumem. Ten poskytne jinak složitě měřitelná data spojená například s pocitovým vnímáním veřejných prostor, s čichovými vjemy a podobně. Jak je patrné, chceme využívat i moderní technologie.

S cílem zatraktivnit úvodní fázi projektu a zároveň zvýšit úroveň zapojení obyvatel do celého výzkumu se město Jindřichův Hradec rozhodlo podpořit celou akci také v rovině věcné. Z odevzdaných dotazníků bude na konci této fáze náhodně vylosováno 10respondentů, přičemž tito obdrží od města Jindřichův Hradec zajímavé ceny.

Po ukončení sběru dat jsme na 26. března od 13.00 hodin pro veřejnost připravili urbanistickou vycházku po sídlišti Vajgar, následně proběhne na 4. základní škole od 15.00 hodin sousedské setkání a skupinová diskuse nad mapou s řešitelským týmem územní studie. 

Participace občanů na realizaci územní studie je odrazem přístupu města Jindřichův Hradec k řešení zásadních projektů, který vychází ze Strategického plánu rozvoje města Jindřichův Hradec na rok 2021 – 2025. Město je postaveno především na svých obyvatelích, proto se město Jindřichův Hradec rozhodlo zapojovat je do samotného chodu v co největší míře. Obyvatelé tak nyní mohou ovlivnit budoucí podobu sídliště Vajgar a přispět tak k jeho proměně.

Sídliště Vajgar bylo vybudováno v 70. letech minulého století. V posledních letech zde docházelo pouze k částečným rekonstrukčním a revitalizačním pracím, které byly většinou spojeny s rekonstrukcí pozemních komunikací a parkovacích ploch. Připravovaná studie je ale koncepčním dokumentem, který řeší území jako celek z celé řady perspektiv. I z tohoto pohledu můžeme hovořit o projektu Změň Vajgar jako o projektu pilotním. Budoucí podoba sídliště Vajgar tak bude ovlivněna názorem jeho obyvatel a relevantními daty.

Změň Vajgar.

Vytvořeno 7.3.2022 9:28:46 | přečteno 792x | eliska.cermakova
load