1234

Křišťálové růže za rok 2022 jsou rozdány. Podívejte se na pět nových laureátů ceny starosty

2022 11 25 141

V pátek 25. listopadu se v sále Kulturního domu Střelnice konalo slavnostní předání cen starosty Jindřichova Hradce. Křišťálové růže se letos udělovaly už popáté. Starosta Michal Kozár ocenil za celoživotní práci a zásluhy o rozvoj města pět osobností, které nominovali sami občané. V kategorii věda a vzdělávání cenu obdržel biolog, filosof a spisovatel Stanislav Komárek, v oblasti kultury a zájmové činnosti cenu převzala bývalá ředitelka Základní umělecké školy Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Jarmila Kulhavá. Za sport křišťálovou růži získala dlouholetá trenérka gymnastiky Miroslava Belšánová. V kategorii podnikání si cenu odnesl Milan Kasper, který už třicet let provozuje železářský velkoobchod, opravil několik domů v centru a provozuje také penziony a kavárnu. Za sociální služby byla oceněna učitelka a místopředsedkyně spolku Jindřichohradecké sdruženi sociálních aktivit Danuše Kubáková. 

"Letos se Křišťálové růže předávají už popáté a do pomyslné jindřichohradecké síně slávy se k dvaceti osobnostem dnes přidá dalších pět. Jsem velice rád, že dnes mohu přivítat v sále právě i laureáty z minulých let. Křišťálová růže je sice cena starosty města, všichni jste ale byli nominováni samotnými občany města. Děkuji vám, že naše město děláte lepším," řekl starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár.

Večerem provázel moderátor Miroslav Mareš a každý z oceněných si kromě plastiky křišťálové růže odnesl také pamětní list a nechyběl ani zápis do Pamětní knihy. Slavnostní chvíli podtrhl koncert Melody Makers s Rozálií a Vojtěchem Havelkovými. 

Oceněné osobnosti - Křišťálová růže 2022

prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. - věda a vzdělávání

Stanislav KomárekPan Stanislav Komárek se narodil v Jindřichově Hradci, kde také absolvoval gymnázium. Poté jej čekalo studium biologie na UK v Praze, obor entomologie. Krátce po nástupu na aspiranturu v Parazitologickém ústavu ČSAV emigroval do Rakouska, to bylo v roce 1983, kde po udělení politického azylu pracoval v Muzeu přírodní historie, na ministerstvu zemědělství, a nakonec na zoologickém ústavu Vídeňské univerzity. V té době se začíná intenzivně zajímat o otázky psychologie a psychoanalýzy. 

V roce 1990 se navrací do Prahy, kde jako jeden ze zakládajících členů nastoupil na tehdy nově založenou katedru filosofie a dějin přírodních věd jako odborný asistent. V říjnu téhož roku začal přednášet o vzájemných vztazích přírodních a kulturních fenoménů a biologické estetice. Fenomén mimikry a mimetismu dále rozpracovával i v pozdějších letech a stal se stěžejním objektem jeho zájmu.

2022 11 25 041Absolvoval půlroční stáž na univerzitě v Holandsku, kterou spojil se studiem tamních obsáhlých knižních fondů a prací na bibliografii mimetických jevů a několika přednáškami. V roce 1994 jej čekala habilitace v oboru entomologie. Počínaje rokem 1993 se objevují četné eseje v časopisech Tvar, Vesmír, Prostor, Analogon, Přítomnost, Salon Práva a dalších, jejich souborná vydání zahrnuje pak několik sborníků. V letech 1996–2002 byl vedoucí katedry.

V roce 2001 byl jmenován profesorem pro obor filosofie a dějiny přírodních věd. O pět let později získal prestižní literární ocenění Nadace Charty 77 za esejistiku – cenu Toma Stopparda. Absolvoval řadu cest po Evropě i mimo ni.

Stanislav Komárek se slavnostního večera z pracovních důvodů nemohl zúčastnit, a tak za něj převzal cenu jeho kolega biolog a bratranec Mgr. Tomáš Englický.


Mgr. Jarmila Kulhavá - kultura a zájmová činnost

2022 11 25 051Jarmila Kulhavá se narodila v Jindřichově Hradci v třetím pokolení zdejší jindřichohradecké rodiny. Po absolvování základní školy studovala jeden rok na gymnáziu v J. Hradci odkud přešla na Střední odbornou školu výtvarnou v Praze (tzv. Hollarku). Po maturitě pracovala v Praze jako výtvarnice v Pragokoncertu, později v divadle E. F. Buriana. V roce 1974 po návratu do Jindřichova Hradce se stala zakladatelkou a učitelkou výtvarného oboru na LŠU (lidová škola umění) v JH a současně v Třeboni, Dačicích a v Nové Bystřici. Současně s tím začala studovat pedagogickou fakultu v Praze, kterou dokončila v Českých Budějovicích.

Stála u zrodu tříd základní školy s rozšířenou hudební a výtvarnou výchovou. Od roku 1998 do dnešní doby prošlo těmito třídami na stovky žáků. V roce 1992 se stala ředitelkou školy. Podařilo se jí prosadit rekonstrukci původního objektu školy. Prakticky tím školu zachránila. Začátky nebyly jednoduché. Uvažovalo se, že se učebny školy rozptýlí do prostor základních škol. Po opravě hlavní budovy následovala výstavba výtvarných ateliérů, baletního sálu a sálu pro dramatický obor. Tím škola získala kvalitní zázemí pro nově vzniklé obory. Počet žáků se zdvojnásobil. Dnes škola poskytuje umělecké vzdělání ve všech čtyřech oborech téměř devíti stům žáků. Zájem o studium i zpětné vazby absolventů dokládají, že existence školy je potřebná a smysluplná. Bez nadsázky lze říct, že za dnešní podobu škola vděčí právě Mgr. Jarmile Kulhavé.

Za jejího působení se škola stala tzv. plně oborovou základní uměleckou školou. Záleželo jí na tom, aby škola byla kvalitní i svým obsahem. Dokázala získat řadu nových kvalitních pedagogů a kontaktovat se s lidmi, kteří školu podporovali, pomáhali jí a přinášeli do ní inspiraci. Po revoluci byla iniciátorkou vzniku Slavností Adama Michny z Otradovic a jejich spoluorganizátorkou. Pomáhala realizovat mezinárodní letní hudební kurzy. Organizovala výtvarné dětské výstavy a výstavy profesionálních umělců v Jindřichově Hradci i v Rakousku. S přáteli se snažila o návrat života do jezuitských kolejí v JH. Iniciovala úpravu prostor za Kaplí Máří Magdaleny, která nakonec přerostla v celkovou rekonstrukci bývalých jezuitských kolejí.

Po revoluci 1989 byla s manželem u počátku Občanského fóra a později se stali zakládajícími členy ODS. 12 let byla členem zastupitelstva v JH. V roce 2012 po 20 letech vedení školy a 40 letech pedagogické činnosti odešla do důchodu. Dnes se věnuje rodině a koníčkům / textilní tvorbě a tkaní gobelínů/.

Miroslava Belšánová - sport

2022 11 25 064Paní Miroslava Belšánová, se narodila a celý svůj život tráví v J. Hradci. Jako své povolání, kterému se taktéž věnuje celý život si zvolila profesi fyzioterapeut. V roce 1962 se stala členkou oddílu sportovní gymnastiky, v J. Hradci, kde první sportovní zkušenosti získávala pod vedením trenéra Františka Koláře, který dodnes aktivně pracuje jako trenér Sportovní Gymnastiky Nová Včelnice. Paní Miroslava Belšánová byla od 5 do 13 let aktivní závodnicí Sportovní Gymnastiky J. Hradec. Své první trenérské zkoušky III. třídy složila v r. 1975. O deset let později působila coby trenérka v oddíle TJ Slovan J. Hradec.

Postupně si zvyšovala svoji kvalifikaci až na trenérství II. třídy, která získala v r. 1993. V r. 1997 ukončila studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu obor trenérství a získala licence profesionální trenér ve specializaci sportovní gymnastika. Během své dlouhé a úspěšné trenérské práce vychovala stovky mladých sportovců. Postupně si také zvyšovala svojí kvalifikace až na trenérku I. třídy a rozhodčí Sportovní gymnastiky. 12 let byla předsedkyně Krajské komise rozhodčích Jč kraje a kraje Vysočina. Opomenout bychom neměli ani její lektorskou činnost v doškolování trenérů a rozhodčích.

Že vedla jedinečný oddíl, který systematickou prací s mládeži dlouhodobě sklízí úspěchy v celorepublikovém srovnání o tom svědčí výsledky z mistrovství republiky r. 1996 kdy vybojovali 4. místo družstev na MČR To vše pak zopakovala se svými svěřenkyněmi i v r. 2006, kdy získaly 1. místo MČR juniorky B. V r. 2007 1. místo družstev MČR a naposledy v r. 2018 1. místo MČR žákyně C.

Milan Kasper - podnikání

2022 11 25 075Milan Kasper začal v roce 1992 sám podnikat, postupně své podnikání rozšiřoval a nyní společně se svým synem a manželkou provozuje železářský velkoobchod a dvě maloobchodní prodejny s železářstvím. Též pokračuje v tradici rodiny Kasperů, která sahá až do 19. století, a provozuje dva vyhlášené cyklo penziony. Vybavené v zámeckém stylu, doplněné o útulnou kavárnou i vinný sklípek. Tím vytvořil v Jindřichově Hradci 22 pracovních míst, které dodnes udržel.

Postupně v historickém jádru Jindřichova Hradce citlivě opravil pět zchátralých památkově chráněných budov. V jedné z těchto budov též provozuje kavárnu v irském stylu s výběrovou kávou a vinárnu s přívlastkovými víny vinařů z Moravy, navíc z původního gotického sklepení z 15. století s kamennými klenbami zbudoval autentický vinný sklípek, kde pořádá pravidelné degustace. Před pěti lety též složil someliérské zkoušky. Takže v jeho podání se svěřujete do rukou odborníka.

Milan Kasper je vášnivým cyklistou, v minulosti též trénoval mládež v oddílu cyklistiky, navrhl i přes 100 km cyklotras, které jsou zrealizovány. Zbývá už jen dodat, že již několik let sponzoruje dětský domov v Humpolci.


Mgr. Danuše Kubáková - sociální služby

2022 11 25 087Paní Danuše Kubáková se narodila na prvního máje v Lomnici nad Lužnicí. Vystudovala Pedagogickou fakultu nynější Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – aprobaci matematika – fyzika. Od roku 1960 žije trvale ve městě Jindřichův Hradec. Celý svůj profesní život věnovala pedagogice, vzdělávání dětí. Působila ve své profesní kariéře nejprve na Základních školách ve Střížovicích, Strmilově, II. Základní škole a III. Základní škole v Jindřichově Hradci. Po svém odchodu do důchodu se i nadále věnovala vzdělávání a působila na Středních školách v J. Hradci – tehdejší Střední zemědělské škole – nyní Střední odborné škole a na Střední zdravotnické škole.

Již v tomto období začala své letité zkušenosti z pedagogické praxe zúročovat i v oblasti sociální. V roce 1993 se stala členkou sdružení, jehož primárním zaměřením je oblast seniorů, smysluplné využití jejich volného času, jejich ochrana před osamocením, izolací od společnosti. V současné době je místopředsedkyní spolku.

Paní Danuše Kubáková má výborné komunikační dovednosti, nadhled, empatii a ochotu pomáhat ostatním. Své letité zkušenosti předává ochotně svým mladším kolegům a kolegyním ve sdružení a je dobrým rádcem. Nepřetržitě se zajímá o dění v sociální oblasti, a i nadále rozvíjí své dovednosti. Její činnost v našem spolku je ryze dobrovolná a paní Kubáková se vždy s elánem a energií zhostí každé akce, kterou naše sdružení realizuje. Svojí vnímavostí a empatií dokáže pomoci těm, kteří seniorské období prožívají nelehce, s problémy.

Vždy se snaží, aby i ostatní pochopili, že toto období života každého člověka není jen o nemocech a trápeních, ale je především o každodenních radostech a aktivitě, která každému přináší mnoho nového. Velmi si vážíme jejího plného nasazení, elánu, ochoty a chtěli bychom jí poděkovat za její celoživotní práci, kterou vykonala a vykonává pro občany Jindřichova Hradce, ať již pro ty dětské, tak i pro ty dospělé – seniorské.


Foto: Michal Žoudlík

Podívejte se na minulé ročníky:

Křišťálová růže 2021
Křišťálová růže 2020
Křišťálová růže 2019
Křišťálová růže 2018Křišťálová růže 2022

2022 11 25 001

2022 11 25 001

 
2022 11 25 003

2022 11 25 003

 
2022 11 25 005

2022 11 25 005

 
2022 11 25 053

2022 11 25 053

 
2022 11 25 007

2022 11 25 007

 
2022 11 25 077

2022 11 25 077

 
2022 11 25 054

2022 11 25 054

 
2022 11 25 012

2022 11 25 012

 
2022 11 25 017

2022 11 25 017

 
2022 11 25 025

2022 11 25 025

 
2022 11 25 027

2022 11 25 027

 
Stanislav Komárek

Stanislav Komárek

 
2022 11 25 035

2022 11 25 035

 
2022 11 25 038

2022 11 25 038

 
2022 11 25 041

2022 11 25 041

 
2022 11 25 047

2022 11 25 047

 
2022 11 25 049

2022 11 25 049

 
2022 11 25 051

2022 11 25 051

 
2022 11 25 043

2022 11 25 043

 
2022 11 25 058

2022 11 25 058

 
2022 11 25 061

2022 11 25 061

 
2022 11 25 064

2022 11 25 064

 
2022 11 25 069

2022 11 25 069

 
2022 11 25 073

2022 11 25 073

 
2022 11 25 075

2022 11 25 075

 
2022 11 25 081

2022 11 25 081

 
2022 11 25 083

2022 11 25 083

 
2022 11 25 087

2022 11 25 087

 
2022 11 25 111

2022 11 25 111

 
2022 11 25 115

2022 11 25 115

 
2022 11 25 066

2022 11 25 066

 
2022 11 25 020

2022 11 25 020

 
2022 11 25 021

2022 11 25 021

 
2022 11 25 028

2022 11 25 028

 
2022 11 25 141

2022 11 25 141

 
2022 11 25 142

2022 11 25 142

 
 
Vytvořeno 26.11.2022 11:08:19 | přečteno 1530x | eliska.cermakova
load