Bc. Simona Sotonová, DiS.

Funkce:vedoucí odd. sociálních služeb, SP, KP, zvláštní příjemce
Umístění:budova Janderova 147/II -> budova B -> patro 1 -> dveře 110
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor sociálních věcí -> vedoucí odboru sociálních věcí -> oddělení sociálních služeb -> vedoucí odd. sociálních služeb, SP, KP, zvláštní příjemce
E-mail:sotonova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 303