Bc. Markéta Kostková

Funkce:myslivost, ochrana zvířat proti týrání, ochrana ovzduší
Umístění:budova Janderova 147/II -> budova A -> patro 2 -> dveře 41
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení vodního a lesního hospodářství -> vedoucí odd. vod. a les. hospodářství, myslivost, ochr. zvířat -> myslivost, ochrana zvířat proti týrání, ochrana ovzduší
E-mail:m.kostkova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 284