Ing. Klaudia Caklová

Funkce:vodní hospodářství
Umístění:budova Janderova 147/II -> budova A -> patro 2 -> dveře 38
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení vodního a lesního hospodářství -> vedoucí odd. vod. a les. hospodářství, myslivost, ochr. zvířat -> vodní hospodářství
E-mail:caklova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 281