Bc. Pavla Tesařová

Funkce:sociální práce, soc. kurátor
Umístění:budova Janderova 147/II -> budova B -> patro 1 -> dveře 115
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor sociálních věcí -> vedoucí odboru sociálních věcí -> oddělení sociálních služeb -> vedoucí odd. sociálních služeb, SP, KP, zvláštní příjemce -> sociální práce, soc. kurátor
E-mail:tesarova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 312