Ing. Aneta Gantnerová

Funkce:majetkové dispozice, rozpočet
Umístění:budova Klášterská 135/II -> patro 2 -> dveře 211
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor správy majetku města -> vedoucí odboru správy majetku města -> oddělení majetkoprávní -> vedoucí oddělení majetkoprávního, majetkové dispozice -> majetkové dispozice, rozpočet
E-mail:gantnerova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 166