Ing. Petr Uher

Funkce:technik správy majetku města
Umístění:budova Klášterská 135/II -> patro 2 -> dveře 213
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor správy majetku města -> vedoucí odboru správy majetku města -> oddělení správy majetku města -> vedoucí oddělení správy maj. města, ekonomika odb., správa pasportů -> technik správy majetku města
E-mail:uher@jh.cz
Telefon: +420 384 351 164