Ing. Kateřina Hudziecová

Funkce:výkaznictví ZŠ, MŠ
Umístění:budova Janderova 147/II -> budova A -> patro 2 -> dveře 45
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor školství, mládeže a tělovýchovy -> vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy -> oddělení školství -> vedoucí oddělení školství -> výkaznictví ZŠ, MŠ
E-mail:hudziecova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 394