Bc. Karel Kotil

Funkce:kriz. řízení, BOZP a PO
Umístění:budova Masarykovo náměstí 168/II -> patro 1
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor kanceláře starosty -> vedoucí odboru kanceláře starosty -> oddělení krizového řízení -> vedoucí oddělení krizového řízení, válečné hroby -> kriz. řízení, BOZP a PO
E-mail:kotil@jh.cz
Telefon: +420 384 351 221