Jana Popelková

Funkce:IS, propagace města
Umístění:budova Panská 136/I -> dveře infocentrum
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor kanceláře starosty -> vedoucí odboru kanceláře starosty -> oddělení cestovního ruchu a marketingu -> vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu -> IS, propagace města
E-mail:popelkova@jh.cz
Telefon: +420 384 363 546