JUDr. Jana Říhová

Funkce:vedoucí odboru kanceláře starosty
Umístění:budova Klášterská 135/II -> patro 1 -> dveře 105
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor kanceláře starosty -> vedoucí odboru kanceláře starosty
E-mail:rihova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 210