Milena Dvořáková

Funkce:vedoucí odd. účetnictví a rozpočtu, hl. účetní, výkazy
Umístění:budova Klášterská 135/II -> patro 2 -> dveře 203
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor finanční -> vedoucí finančního odboru -> oddělení účetnictví a rozpočtu -> vedoucí odd. účetnictví a rozpočtu, hl. účetní, výkazy
E-mail:m.dvorakova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 121