Jan Holoubek

Funkce:majetkové dispozice (věcná břemena), správa objektů
Umístění:budova Klášterská 135/II -> patro 2 -> dveře 213
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor správy majetku města -> vedoucí odboru správy majetku města -> oddělení správy majetku města -> vedoucí oddělení správy maj. města, ekonomika odb., správa pasportů -> majetkové dispozice (věcná břemena), správa objektů
E-mail:holoubek@jh.cz
Telefon: +420 384 351 164