Hana Mitasová

Funkce:vedoucí oddělení majetkoprávního, majetkové dispozice
Umístění:budova Klášterská 135/II -> patro 2 -> dveře 211
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor správy majetku města -> vedoucí odboru správy majetku města -> oddělení majetkoprávní -> vedoucí oddělení majetkoprávního, majetkové dispozice
E-mail:h.mitasova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 163