Ilona Skalníková

Funkce:majetkové dispozice, účetní evidence pozemků
Umístění:budova Klášterská 135/II -> patro 2 -> dveře 213
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor správy majetku města -> vedoucí odboru správy majetku města -> oddělení majetkoprávní -> vedoucí oddělení majetkoprávního, majetkové dispozice -> majetkové dispozice, účetní evidence pozemků
E-mail:skalnikova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 162