Karel Veith

Funkce:vedoucí živnostenského odd., registr živností, výpisy, evidence zemědělců
Umístění:budova Janderova 147/II -> budova C -> patro 2 -> dveře 86
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor živnostenský a správních činností -> vedoucí odboru živnostenského a správních činností -> oddělení živnostenské -> vedoucí živnostenského odd., registr živností, výpisy, evidence zemědělců
E-mail:veith@jh.cz
Telefon: +420 384 351 351