Ing. Magda Blížilová

Funkce:1. místostarostka
Umístění:budova Klášterská 135/II -> patro 1 -> dveře 112
Pracovní zařazení:starosta -> 1. místostarostka
E-mail:blizilova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 208