Marie Kozlovská

Funkce:zemědělství, ZPF
Umístění:budova Janderova 147/II -> budova A -> patro 2 -> dveře 35
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení ochrany prostředí -> vedoucí odd. ochrany prostředí, ochrana přírody a krajiny -> zemědělství, ZPF
E-mail:kozlovska@jh.cz
Telefon: +420 384 351 291