Kateřina Svobodová, DiS.

Funkce:vodní hospodářství, ochrana ovzduší
Umístění:budova Janderova 147/II -> budova A -> patro 2 -> dveře 37
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení vodního a lesního hospodářství -> vedoucí odd. vod. a les. hospodářství, myslivost, ochr. zvířat -> vodní hospodářství, ochrana ovzduší
E-mail:k.svobodova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 285