Ing. Jana Nováková, DiS.

Funkce:registrace živností, výpisy
Umístění:budova Janderova 147/II -> budova C -> patro 2 -> dveře 88
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor živnostenský a správních činností -> vedoucí odboru živnostenského a správních činností -> oddělení živnostenské -> vedoucí odd. živnostenského, obec. živnost. úřad, zeměděl. pod. -> registrace živností, výpisy
E-mail:novakova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 350