Bc. Martina Pechová

Funkce:vedoucí odd. strategického rozvoje, rozvoj. programy
Umístění:budova Janderova 147/II -> budova A -> patro 1 -> dveře 20
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor rozvoje -> vedoucí odboru rozvoje -> oddělení strategického rozvoje -> vedoucí odd. strategického rozvoje, rozvoj. programy
E-mail:pechova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 183