Marcela Kozlová

Funkce:Jindřichohradecký zpravodaj, akce CR
Umístění:budova Panská 136/I -> dveře infocentrum
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor kanceláře starosty -> vedoucí odboru kanceláře starosty -> oddělení cestovního ruchu a marketingu -> vedoucí odd. cest. ruchu a marketingu, IS, zastupování v CR -> Jindřichohradecký zpravodaj, akce CR
E-mail:kozlova@jh.cz
Telefon: +420 384 388 441