RNDr. Sylva Mynaříková

Funkce:památková péče
Umístění:budova Janderova 147/II -> budova A -> patro 1 -> dveře 19
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor rozvoje -> vedoucí odboru rozvoje -> oddělení památkové péče -> vedoucí odd. památkové péče, přestupky v oblasti PP -> památková péče
E-mail:mynarikova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 197