Karel Tejčka

Funkce:vedoucí odd. investic, invest. činnost, VŘ
Umístění:budova Janderova 147/II -> budova A -> patro 1 -> dveře 23
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor rozvoje -> vedoucí odboru rozvoje -> oddělení investic -> vedoucí odd. investic, invest. činnost, VŘ
E-mail:tejcka@jh.cz
Telefon: +420 384 351 194