Mgr. Markéta Jelínková

Funkce:správní řízení, hazard
Umístění:budova Janderova 147/II -> budova C -> patro 2 -> dveře 85
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor živnostenský a správních činností -> vedoucí odboru živnostenského a správních činností -> oddělení živnostenské -> vedoucí odd. živnostenského, obec. živnost. úřad, zeměděl. pod. -> správní řízení, hazard
E-mail:m.jelinkova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 362