Ing. Ivan Nápravník

Funkce:administrace veřejných zakázek
Umístění:budova Janderova 147/II -> budova A -> patro 1 -> dveře 48
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor rozvoje -> vedoucí odboru rozvoje -> oddělení strategického rozvoje -> vedoucí odd. strategického rozvoje, rozvoj. programy -> administrace veřejných zakázek
E-mail:napravnik@jh.cz
Telefon: +420 384 351 188