Petra Šelepová, DiS.

Funkce:vedoucí odd. ochrany prostředí, ochrana přírody a krajiny
Umístění:budova Janderova 147/II -> budova A -> patro 2 -> dveře 43
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení ochrany prostředí -> vedoucí odd. ochrany prostředí, ochrana přírody a krajiny
E-mail:selepova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 287