Bc. Karolína Dvořáková, DiS.

Funkce:sociálně-právní ochrana dětí, NRP, PP, vítání
Umístění:budova Janderova 147/II -> budova C -> patro 3 -> dveře 98
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor sociálních věcí -> vedoucí odboru sociálních věcí -> oddělení sociálně-právní ochrany -> vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí -> sociálně-právní ochrana dětí, NRP, PP, vítání
E-mail:k.dvorakova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 326