Soňa Bartušková

Funkce:odpadové hospodářství, ZPF, administrativa
Umístění:budova Janderova 147/II -> budova A -> patro 2 -> dveře 36
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení ochrany prostředí -> vedoucí odd. ochrany prostředí, ochrana přírody a krajiny -> odpadové hospodářství, ZPF, administrativa
E-mail:bartuskova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 292