Ing. Iva Nováková

Funkce:kontrola rozpočtů, BOZP
Umístění:budova Janderova 147/II -> budova A -> patro 1 -> dveře 24
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor rozvoje -> vedoucí odboru rozvoje -> oddělení investic -> vedoucí odd. investic, invest. činnost, VŘ -> kontrola rozpočtů, BOZP
E-mail:iva.novakova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 185