Ing. Vendula Kratochvílová

Funkce:odpadové hospodářství, rozpočet, honitby
Umístění:budova Klášterská 135/II -> patro 3 -> dveře 302
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor správy majetku města -> vedoucí odboru správy majetku města -> oddělení správy majetku města -> vedoucí oddělení správy maj. města, ekonomika odb., správa pasportů -> odpadové hospodářství, rozpočet, honitby
E-mail:kratochvilova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 165