Radomíra Hrabinová

Funkce:cestovní doklady
Umístění:budova Janderova 147/II -> budova C -> podlaží přízemí -> dveře 65
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor živnostenský a správních činností -> vedoucí odboru živnostenského a správních činností -> oddělení správních činností -> vedoucí oddělení správních činností, občanské průkazy -> cestovní doklady
E-mail:hrabinova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 345