Bc. Jan Nováček

Funkce:dopravní přestupky
Umístění:budova Janderova 147/II -> budova B -> podlaží přízemí -> dveře 106
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor dopravy -> vedoucí odboru dopravy -> oddělení evidence řidičů -> vedoucí oddělení evidence řidičů, dopr. přestupky -> dopravní přestupky
E-mail:j.novacek@jh.cz
Telefon: +420 384 351 261