Ing. Jiří Kubát

Funkce:čerpání rozpočtu, dramaturgie a produkce kult. akcí
Umístění:budova Masarykovo náměstí 107/I -> patro 1
Pracovní zařazení:starosta -> organizační složky zřízené městem -> Městská kultura Jindřichův Hradec -> pověřený vedením org. složky Městská kultura Jindřichův Hradec, výstavní dům Stará radnice -> čerpání rozpočtu, dramaturgie a produkce kult. akcí
E-mail:j.kubat@jh.cz
Telefon: +420 384 497 473